Pilar Medrano Lujan, portaveu de Pense Pensions Dignes