Contacte


NOSALTRES LA VEU
redaccio@gruplaveu.info
C/ Pérez Cabello, 1, 1r 
46270 Castelló de la Ribera
www.nosaltreslaveu.cat

Horari d'atenció: De dilluns a divendres laborals de 11 a 14h. i de 16 a 19h.

ADMINISTRACIÓ
gestio@gruplaveu.info
670 57 60 99

AGERMANATS
agermanats@gruplaveu.info
670 57 60 99
Dilluns a divendres 12 a 14h. i 17 a 19h.

PUBLICITAT
publicitat@gruplaveu.info
 

ENTITAT EDITORA
Edicions Diari La Veu Coop. V.
Domicili social i Adreça fiscal:
Carrer Pérez Cabello, 1 – 1er.
46270 Castelló de la Ribera
País Valencià 

PROJECTE COMUNICATIU 
LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ