Nosaltres La Veu

Editorial

El Grup La Veu, fins al 31-12-2019, tenia cinc projectes en marxa: dos mitjans –Diari La Veu (www.diarilaveu.com) i Vicultura (en format paper)–; el número zero de Diari La Veu en format de suplement mensual en paper amb l’ARA, i, en col·laboració amb la Fundació Cultural Jordi de Sant Jordi CV, dos projectes singulars –Aulacodi.cat i Passos.cat–.

La situació econòmica de Diari La Veu del 2019 ens ha portat a decidir finalitzar-ne la publicació com a diari digital el 31-12-2019 per impossibilitat de continuar el 2020 fins que siga possible una altra via de finançament diferent a la de la publicitat institucional i publicitat d'empreses, i fins que siga possible finançar l'edició de Diari La Veu en paper com a suplement mensual del diari ARA.

La possibilitat de rescatar el digital Diari La Veu existeix a través del mecenatge dels lectors agermanats amb donacions a l’esmentada fundació, que d’aquesta forma podria assumir el mecenatge del digital d'actualitat del País Valencià nascut l'1 de gener del 2013. Aquesta possibilitat l'explicarem i la posarem en marxa al llarg del 2020. Persistirem.

Atesa aquesta situació, la part del nostre equip que continuarà editant Vicultura i Aulacodi.cat ha decidit perseverar la llavor del projecte comunicatiu de La Veu del País Valencià. Per això, transformem Passos.cat en un nou portal digital anomenat Nosaltres La Veu per a continuar donant veu als qui volem explicar continguts en clau valenciana i en llengua pròpia, i per a seguir oferint als lectors i seguidors de xarxes una alternativa comunicativa diferent a la voràgine informativa diària, tot des d’una publicació digital que serà diferent al que suposa editar un diari de notícies i informacions d’actualitat.

Des del dia 1 de gener del 2020 hem posat en marxa el nou portal Nosaltres La Veu (www.nosaltreslaveu.com), que no és un diari, sinó una publicació digital en la qual editem continguts de reflexió i activisme pel nostre país, per la llibertat d'expressió, per la llengua i per la dignitat, com a persones i com a poble, i 100% en valencià per conviccions. Els objectius de Nosaltres La Veu són: contribuir al canvi i l'equitat social; vertebrar el País Valencià des de l'àmbit mediàtic; assolir la igualtat lingüística en el sistema comunicatiu valencià i construir el corredor comunicatiu català-valencià-balear-andorrà cooperant ambla resta de territoris del nostre àmbit lingüístic.

Nosaltres La Veu és la nova publicació digital valenciana del projecte comunicatiu La Veu del País Valencià, la línia editorial del qual es basa en la defensa i exigència de quatre principis essencials: els drets humans; la pau i la no-violència; el respecte per la natura i el medi ambient, i la cultura, llengua, patrimoni, història i tradicions del País Valencià.

Des de nosaltreslaveu.com anhelem una democràcia de qualitat al servei del poble i la superació de l’actual forma institucional de comunitat autònoma espoliada fiscalment per un model de país basat en un “Estat valencià, democràtic, social i republicà”. Un model amb un serveis públics bàsics de qualitat, lliure financerament, solidari amb les persones que l’habitem, sostenible ambientalment i lliurement federat o confederat amb els territoris que es consideren.

Seguirem amb el tarannà d’un dels aforismes de Joan Fuster: “La llibertat és un hàbit i no resulta gens fàcil d’adquirir. Només s’adquireix amb la pràctica!”.

València, 27 de desembre del 2019

Moisès Vizcaino i Garrido
Editor de Diari La Veu
Fundador del projecte comunicatiu La Veu del País Valencià