Com podem recuperar Diari La Veu?

El Grup La Veu ha celebrat, aquest dissabte 29 de febrer, en la Societat Coral El Micalet, una reunió de persones agermanades a La Veu i col·laboradors per tal d'explicar les circumstàncies de la decisió de finalitzar l'actualització de Diari La Veu (DLV) a finals del 2019 i fer una proposta per tal de poder recuperar aquest mitjà de comunicació a través de l'actual publicació Nosaltres La Veu (NLV).

Les claus per a poder recuperar DLV a través de l’actual publicació Nosaltres La Veu (NLV) es basen en l’empoderament ciutadà de contribuents d’IRPF (o IS) a través de l’agermanament mitjançant donacions a la Fundació Jordi de Sant Jordi, a les quals s’apliquen les deduccions i beneficis fiscals legalment aplicables.

Nosaltres, la ciutadania del País Valencià, tenim l’última paraula.

Llig l'editorial completa en el següent enllaç: 29 de febrer: Com podem recuperar Diari La Veu?

Fotos de Ulisses Ortiz