Manipulant contra el dret de les dones

“Hem de romandre sempre vigilants, perquè serà prou qualsevol crisi política, econòmica o religiosa perquè els drets de les dones siguen novament qüestionats” Simone de Beauvoir

per Encarna Canet Benavent

Societat

Manipulant contra el dret de les dones
Manipulant contra el dret de les dones

Aquesta cita cobra més valor en els darrers mesos, ja que estem assistint a una vergonyosa campanya d’assetjament contra les mesures d’igualtat i contra les mesures en contra de les violències masclistes per banda de grups antidemocràtics i, sobretot, molt retrògrads, que tenen com a objectiu tornar la nostra societat al segle XIX pel que fa a igualtat, diversitat, respecte per les espècies, per les llibertats, identitats culturals, memòria històrica, etc.

Per aconseguir aquests retrocessos, res millor que intoxicar l’opinió pública amb algunes mentides, mitges veritats i informacions esbiaixades, tot amanit amb el suport i la col·laboració necessària d’alguns mitjans de comunicació.

Tot i que la llei integral contra la violència de gènere de 2004 de l’estat espanyol té molt a millorar, ara per ara suposa l’avanç més gran aconseguit en el camí per protegir la dona i contra els feminicidis. Ja desitjaríem totes que algun dia deixara de ser necessària; però, mentre açò no passe, la defensarem de qualsevol grup que negue la veritat que les mateixes dades institucionals reflecteixen i que no es poden ocultar. Per si alguna persona té dubtes, analitzarem les dades de l’INE de l’any 2016 referides a la violència de gènere (VG) i la violència domèstica (VD).

La definició de violència de gènere (VG) que fa la llei integral és tot acte de violència física i psíquica que s’exerceix contra una dona per banda d’un home que siga o haja estat la seua parella o estiga lligat a ella per una relació similar d’afectivitat, encara que no convisquen. És un concepte que no abasta tota la violència masclista que existeix contra la dona pel fet de ser dona, com seria desitjable, però és el mínim raquític que tenim de moment.

La definició de violència domèstica (VD) abasta tot acte de violència física o psicològica exercida tant per un home com per una dona sobre descendents, ascendents, parella, germans, germanes, etc.

Per tant, no és el mateix parlar de VG que de VD, i mesclar els dos conceptes com si foren idèntics té una clara intencionalitat política com és fer desaparèixer el caràcter estructural que té la VG en la nostra societat i posar en el mateix sac la històrica desigualtat que pateix la dona dintre d’un sistema patriarcal i capitalista, i els casos de violència contra l’home exercida per banda de la seua parella dona. No neguem aquests casos, tot i que sabem que són molts menys que en el cas de la dona. Un total de 2574 homes denunciaren en 2016 ser víctimes de VD. Però cal filar més prim i saber que quan un home pateix VD en l’àmbit familiar, no sempre l’agressora és la seua parella dona, pot tractar-se d’un altre home, un fill o filla, son pare o sa mare, germans o germanes, etc.

Per tant, la violència de gènere no existeix contra l’home, però sí que existeix la violència domèstica. I ací és on interessadament ens donen informació en forma d’enganys.

Segons l’Estadística de la Violència Domèstica i la Violència de Gènere (INE) publicada el 31 de maig de 2017 referida a les dades del 2016, el nombre de dones inscrites en el Registre de VG del Ministeri de Justícia ha estat de 28.281. Aquest registre no inclou totes les denúncies (que en són moltes més), ni, evidentment, aquelles dones que no denuncien, sinó sols aquelles que tenen mesures cautelars dictades. Pel que fa a les persones inscrites per VD, han estat 4.289 dones i 2.574 homes.

En 2016 es comptabilitzaren un total de 33.440 delictes per VG, dels quals 49,7% van ser lesions, 19,5% van ser tortures i altres delictes contra la integritat moral i 17,7% van ser amenaces. Es dictaren 87.704 mesures cautelars (74% de caràcter penal). Poca broma, doncs, per a fer campanya negant  aquest delicte contra els drets humans de les dones

Per això es fa necessari espigolar entre la informació i no enganyar la ciutadania. No es pot calibrar d’igual forma 29.284 homes amb condemna ferma per VG (contra la dona) i VD (és a dir, contra la dona i altres membres del nucli familiar) que 2.291 dones amb condemna ferma per VD (contra membres de la unitat familiar, no necessàriament el seu company). I qui intenta comparar-ho, està clarament mentint i manipulant.

Si ens atenem a les dades de dones mortes per VG novament recorrem a les dades oficials que alguns sembla que no lligen, tot i que sabem que el nombre real de dones assassinades per VG es major que el que registren les estadístiques, doncs aquestes sols conten les assassinades segons el concepte de la Llei Integral.

Si ens atenem al nombre d’homes assassinats per VD i per la seua parella o ex parella trobarem un total de 58 homes entre 2008 i 2015, mentre que en el mateix període les dones assassinades han estat 485.

Sense voler entrar en un ball de xifres sobre qui assassina més, si voldria que quede clar que qui manipula aquestes dades ho fa amb interessos ocults que no son els de la ciutadania ni molt menys els de les dones.

No sabem quina serà la pròxima barrabassada dels negacionistes. Potser negar el dret a decidir de les dones, o l’existència de la Mutilació Genital Femenina. El que sí que sabem és que, atacant les mesures contra la violència de gènere i els avanços dels moviments feministes, ens agredeixen a més de la meitat de la població. I això és violència masclista.