Vuit dies després de la reclamació de les entitats valencianes, el conseller d’Educació, Cultura i Esport firma les ajudes per organitzar activitats culturals i artístiques

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esports publicava el 30 d’octubre la convocatòria de les ajudes als projectes culturals i artístics que reclamaven les entitats culturals i cíviques valencianes

per Maestrat Viu

Cultura

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport dirigida per Vicent Marzà Ibáñez ha convocat les ajudes per a l’organització d’activitats culturals i artístiques vuit dies després que Maestrat Viu i una suma de trenta entitats cíviques i culturals dels País Valencià més presentaren per registre a Benassal i a València un document en què manifestaven el malestar perquè no s’hagueren publicat unes ajudes especialment importants per a la dinamització cultural de les zones rurals més desafavorides.
 
El passat 30 d'octubre, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicava la ressolució de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. Una de les diferències respecte a altres convocatòries és que el període per presentar sol·licituds queda limitat als pròxims 5 dies. Per llegir amb detall la ressolució, vegeu la RESOLUCIÓ de 25 d’octubre de 2019, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l’organització d’activitats culturals i artísti- ques. [2019/10272]
 
La Federació d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià, en comprovar la publicació en el DOGV, ha comunicat la resposta de l’administració a totes les entitats que van signar l’escrit, tot animant a participar de la convocatòria amb la màxima rapidesa possible.
 
El document exposava que «aquests darrers anys, les esmentades ajudes han sigut essencials per mantindre l’activitat de moltes entitats i associacions culturals, que no només són una de les principals vies de participació popular, sinó que també són un baluard en la defensa del patrimoni i en el foment i la difusió de la cultura i del coneixement». A més a més, el document també destacava que «aquestes ajudes són especialment importants per a la dinamització de les zones rurals, és a dir, són una eina que contribueix a corregir els desequilibris territorials. Cal no oblidar que aquestes zones són les contenidores de gran part del patrimoni cultural valencià i, alhora, són les més amenaçades per la despoblació».
 
Maestrat Viu