La nefasta gestió dels residus deixa els abocadors de les comarques d’Alacant amb capacitat per a pocs mesos

per Colla Ecologista La Carrasca

Territori

Ecologistes en Acció del País Valencià ha recopilat i analitzat les dades de les Memòries de Gestors de Residus que les empreses que gestionen les plantes de tractament mecanicobiològic (TMB) estan obligades a presentar a l’autoritat competent en residus en el primer trimestre de l’any vençut. Esta informació ha sigut aconseguida per l’organització ecologista després d’haver hagut de presentar una queixa al Síndic de Greuges pel retard en facilitar-la per part de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Segons eixes dades la vida útil dels cinc abocadors associats a eixes plantes TMB tindrien una vida útil de només 3,5 anys, amb dades d’ompliment i volum lliure existent a finals de 2018. El col·lapse i saturació pròxima d’eixos abocadors és una realitat que es coneix des de fa temps, però que, com en el cas del transatlàntic Titanic, les grans inèrcies i els interessos existents impedeixen un canvi de rumb adequat. L’abocador de Villena ja es va saturar, perquè es van omplir per complet les seues cel·les, i la mateixa dinàmica espera a la resta d’abocadors a Alacant. Actualment l’abocament dels rebutjos de Villena es fa en dos abocadors privats de residus industrials de Novelda i Villena.

En 2018 es van abocar 560.000 tones de residus municipals després de passar per les plantes TMB, d’un total entrant d’unes 800.000 tones, la qual cosa representa un abocament del 70,4%, que supera en 25 punts l’abocament màxim autoritzat pel Pla Integral de Residus (PIRCV), que és del 45%.

En 2018 només es van recuperar 21.500 tones de subproductes (plàstics, metalls, paper-cartó, etc), sense comptar amb les 11.354 tones de compost produït, la qual cosa suposa el 2,70% del total de residus municipals que van entrar a les plantes TMB. El PIRCV marca com a objectiu la recuperació mínima del 9% de subproductes, descomptant el compost.

Estes dades demostren la nefasta gestió dels residus municipals que es fa al País Valencià i en especial en les comarques alacantines. La Conselleria competent hauria d’obrir un expedient sancionador a les corporacions responsables de la gestió d’eixes plantes TMB i abocadors (FCC, Cespa-Ferrovial, Urbaser-Dragados, Hormigones Martínez, Ortiz e Hijos, etc.) i fins i tot a l’empresa pública Vaersa.

Els canvis en el model de gestió i recollida dels residus municipals són urgents no només per a complir la normativa autonòmica. L’incompliment més que probable de la legislació europea, que ens exigeix reutilitzar i reciclar el 50% dels residus generats en 2020, comportarà sens dubte sancions als ajuntaments i consorcis de residus, que acabarem pagant la gent del carrer. L’alternativa és continuar omplint els escassos abocadors que quedaran o obrir-ne de nous, amb els gravíssims impactes associats (generació de gasos d’efecte d’hivernacle, males olors, risc de càncer en les poblacions pròximes, lixiviats, risc de contaminació d’aqüífers, incendis, etc).

Dades plantes TMB Alacant 2018

Colla Ecologista La Carrasca