La Comissió Ciutat-Port qüestiona la macroampliació del Port de València

Denuncien infraccions mediambientals i administratives que impedixen adjudicar el contracte d’este projecte

per Acció Ecologista - Agró

Territori

Des de la Comissió Ciutat-Port, integrada per Per l’Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acción, l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret i la plataforma El Litoral Per al Poble, denunciem davant el Ministeri de Foment, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i l’Autoritat Portuària de València (APV) el cúmul d’irregularitats que concorren en el projecte de la macroampliació del Port de València i en el concurs per a la concessió d’una terminal de contenidors, que a penes generarà llocs de treball, però que provocarà greus riscos mediambientals.

Des de la Comissió Ciutat-Port exigim la suspensió cautelar de l’expedient de licitació per a l’adjudicació del concurs per a la construcció i explotació en règim de concessió de la futura terminal de contenidors de l’Ampliació Nord del Port de València, en tant es recapten i estudien els informes jurídics que resulten precisos per a analitzar les condicions d’una eventual renúncia o desistiment d’este procediment de contractació, en tant que encara hi ha temps perquè no s’ha adjudicat el contracte per part del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV).

Els arguments fonamentals de les al·legacions ciutadanes són de diversos tipus. En primer lloc, l’avantprojecte constructiu que servix de base a les actuacions, aprovat el juliol de 2018, preveu un volum i profunditat dels dragatges submarins, una ampliació de dics i extensió de l’esplanada de formigó, entre altres determinacions, sensiblement majors a les obres inicialment previstes en el document tècnic presentat per a obtindre la Declaració favorable d’Impacte Ambiental (DIA) el juliol de 2007. De tal forma que la DIA es va atorgar sota unes premisses i amb uns condicionants que no es complixen en el nou avantprojecte.

Els canvis de projecte i el major volum d’obra decidits per l’APV són de caràcter substancial, no poden disfressar-se com a simples “canvis de criteri”, i requerixen la realització d’una nova Avaluació Ambiental en atenció als nous riscos que suposen per a les platges del litoral sud i per a un Lloc d’Importància Comunitària (LIC) com és el Parc Natural de l’Albufera de València.

Alguns dels principals arguments esgrimits per l’APV per a la macroampliació no passen de ser meres especulacions amb escàs fonament. Això ocorre tant amb les “hipòtesis de màxim tràfic d’importació i exportació i màxim trànsit de transbord”, així com la previsió de rebre megavaixells de 24.000 TEU de capacitat encara que, com es reconeix en la mateixa documentació del Port, “encara no existix cap vaixell d’estes dimensions”.

Esta macroampliació del recinte portuari modifica les aigües interiors del mateix i no està prevista en el Pla Director d’Infraestructures del Port ni emparada en la vigent Delimitació d’Espais i Usos Portuaris (DEUP) aprovada en 2014. Així, la vigent DEUP impedix atorgar la concessió de l’Ampliació Nord, atés que els espais previstos en el Projecte Constructiu 2018 per a l’Ampliació Nord no es corresponen amb els previstos en aquella.

Quan sembla que poguérem trobar-nos enfront d’importants canvis en el sistema de trànsit marítim, derivats entre altres causes de l’imminent establiment de noves rutes derivades de l’obertura al trànsit marítim de l’Àrtic (una terrible conseqüència del desgel produït pel Canvi Climàtic), una aposta pel pur creixement i no per l’especialització, la innovació i la sostenibilitat pot constituir, com a mínim, una irresponsabilitat.

Però, a més a més, per a fer atractiva i rendible la concessió a la iniciativa privada, l’APV es compromet a realitzar prèviament obres d’ampliació estimades inicialment en un import superior als 466 milions d’euros de fons públics, sense comptar amb el cost de les connexions viàries i ferroviàries fins a la nova terminal. De tal forma que la “inversió” privada és bastant més limitada de l’afirmat fins ara.

D’altra banda, la preferència entre els criteris a valorar per a l’adjudicació de la concessió per una “terminal semiautomatitzada o automatitzada” no permeten avaluar l’impacte real en termes de creació d’ocupació que, per simple lògica, haurà de ser inferior al que es precisa en les actuals terminals no automatitzades. Este fet podria introduir una distorsió en el sistema global de gestió actual del Port i un possible impacte regressiu en l’ocupació en el mitjà termini.

Des de la Comissió Ciutat-Port, integrada per Per l’Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acción, l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret i la plataforma El Litoral Per al Poble, considerem que prendre certes decisions en temps de riscos climàtics i incertesa econòmica no solament pot resultar altament costós en termes econòmics, sinó també en termes d’externalitats ambientals i socials mai avaluades i, en definitiva, constituir una greu irresponsabilitat. En estes circumstàncies els gestors públics només haurien d’atendre en la seua actuació a l’interés general i no sotmetre’s al curt termini d’interessos econòmics privats.

Les al·legacions de les entitats ciutadanes que integrem la Comissió Ciutat-Port alerten, a més a més, de l’impacte que per a la franja litoral, densament antropitzada i peça clau de l’economia valenciana, així com per a un espai irreemplaçable i fràgil com és l’Albufera, pogueren tindre les actuacions projectades per l’APV en un context de fort calfament i increment del nivell de la mar Mediterrània per efecte del Canvi Climàtic.

Per tot això, sobre la base de les incerteses econòmiques i dels riscos mediambientals que implica la macroampliació decidida per l’APV, sol·licitem una nova avaluació ambiental i la reconsideració del projecte per a evitar comprometre de manera precipitada quasi 500 milions d’euros de diners públics. I, a més a més, exigim al Consell d’Administració de l’APV que, per pura aplicació del principi de cautela, procedisca a suspendre els tràmits de l’adjudicació del Concurs de la concessió a fi de reconsiderar els interessos públics generals en joc.

Acció Ecologista - Agró