El patrimoni històric de Moixent, en perill

La DANA danya el Bosquet i els ponts de les Casetes de Lloma i del Palau de Vahillo

per Acció Ecologista - Agró

Territori

La DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts) del passat mes de setembre va afectar el patrimoni històric de Moixent. Concretament, esta gota freda va tindre un greu impacte en tres antigues infraestructures relacionades amb l’aigua: el Bé d’Interés Cultural (BIC) de l’Embassament del Bosquet, el Pont de les Casetes de Lloma i el Pont del Palau de Vahillo. Des d’Acció Ecologista-Agró La Costera ja hem posat en coneixement de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports la situació d’abandonament que patixen estos antics tresors del patrimoni històric de Moixent i hem sol·licitat la seua restauració.

Com a conseqüència de la gota freda del passat mes de setembre, un dels murs posteriors del Bé d’Interés Cultural (BIC) de l’Embassament del Bosquet es va enderrocar, tallant el camí que travessa este xicotet pantà. La pluja també va afectar un dels ponts del Barranc del Bosquet que forma part del conjunt d’este BIC, expedient que es va iniciar per la petició popular que va espentar Acció Ecologista-Agró als anys 90. Afortunadament, per ara, l’estabilitat d’este pont no pareix que estiga en perill.

Malauradament, no podem dir el mateix del Pont de les Casetes de Lloma ni del Pont del Palau de Vahillo. El col·lectiu comarcal d’AE-Agró La Costera havia demanat la seua protecció i reparació, sol·licitant en 2017 la declaració com a Bé de Rellevància Local (BRL). Però, fins ara ningú ens ha fet cas.

Com a conseqüència de les pluges, una de les pilastres del Pont de les Casetes de Lloma es va enderrocar i amb ell tot el seu arc. El col·lectiu d’AE-Agró La Costera ha treballat contra-rellotge per a salvar este pont. Tanmateix, la paràlisi de l’anterior equip de govern de l’Ajuntament de Moixent l’ha condemnat a caure a terra. El novembre de 2018 el consistori ens va afirmar que la restauració d’este pont era imminent. Però, la realitat és que ha patit un greu enderroc i ni tan sols hi ha un tècnic per a la seua restauració.

Davant de la inactivitat de l’anterior equip de govern, format pel Partit Popular (PP) i per Ciutadans (Cs), i el deteriorament d’esta històrica infraestructura, en el seu moment AE-Agró La Costera ja va apuntalar pel seu compte una part del Pont de les Casetes de Lloma. I, a més a més, vam tallar l’accés per a evitar que hi haguera desgràcies.

Pel que respecta al Pont del Palau de Vahillo, esta infraestructura del segle XVIII ha patit despreniments de la maçoneria en un dels seus laterals, deixant a l’aire la seua estructura. A més a més, en eixe punt de l’estructura té el mateix mal a l’altre costat del Pont, fet que agreuja la seua feblesa estructural i el risc d’enderroc.

Tant per al Pont de les Casetes de Lloma com per al Pont del Palau de Vahillo AE-Agró va demanar que s’iniciara un expedient de declaració de ruïna, sol·licitant la seua protecció i que s’impedira el pas a vianants, ja que hi havia i hi ha risc per a les persones. Però, l’expedient està paralitzat.

Per això, AE-Agró ja ha posat estos fets en coneixement de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i també en coneixement del mateix Ajuntament de Moixent. A més a més, hem demanat a la Conselleria de Cultura que dedique una partida de l’1% cultural al BIC del Bosquet.

Acció Ecologista - Agró