LA UNIÓ presenta més de 150 accions a l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia Horitzó 2030

Agraeix i es congratula d'una estratègia pròpia contra el canvi climàtic i realitza aportacions en positiu relacionades amb el sector agrari i el medi rural perquè els llauradors i ramaders són grans aliats per a combatre'l

per La Unió de Llauradors

Territori

LA UNIÓ de Llauradors ha presentat, després d'un exhaustiu estudi, més de 150 accions concretes que complementen les 93 accions proposades en l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia Horitzó 2030, el període d'informació de la qual pública conclou demà.

Les aportacions de l'organització se circumscriuen a les mesures vinculades als Sectors Agraris (Agrícola i Ramader) i Rurals, tant en els blocs de mitigació o d'adaptació com en el comú a tots dos. En aquest sentit considera que els llauradors i ramaders amb el seu treball diari són grans aliats i estan interessats a combatre el canvi climàtic.

LA UNIÓ considera molt important i agraeix que s'establisca una estratègia pròpia contra el canvi climàtic en la qual el sector agrari té molt a dir i per això les seues observacions tenen la intenció de complementar i millorar totes les mesures i accions previstes en l'esborrany sotmés a informació pública.

Les diferents accions proposades per LA UNIÓ recullen aquelles ja establertes en diferents estratègies aprovades per la pròpia Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de tal manera que l'organització ha volgut que es plasmen en un únic document que ha de servir com a guia o full de ruta al sector per a poder en el seu moment exigir el seu compliment.

LA UNIÓ considera que aquesta estratègia no ha de ser un mer instrument de bones intencions, com ho han sigut les dues anteriors estratègies sobre el canvi climàtic aprovades en el passat, per la qual cosa amb les aportacions s'intenta que les generalitats es convertisquen en accions concretes. En aquest sentit, s'exigeixen mesures de control, seguiment i avaluació de l'estratègia i evitar que gran part de les mesures aprovades anteriorment, continuen sent paper mullat.

Creu que no es pot quedar únicament en la voluntat com ja succeeix en la majoria d'estratègies, lleis o decrets, sinó que ha de dotar-se aquesta estratègia dels recursos, humans, econòmics i materials suficients per a dur-se a terme i per això reclamarà la dotació adequada en els pròxims deu anys perquè tot el proposat siga una realitat en 2030.

La Unió de Llauradors