AE-Agró exigix una major inversió del pressupost de la Generalitat Valenciana en els parcs naturals

Consideren insuficient la partida destinada a espais protegits

per Acció Ecologista - Agró

Territori

La Comissió de Territori d’Acció Ecologista-Agró denuncia que el pressupost 2020 de la Generalitat Valenciana torna a infravalorar les necessitats dels 22 parcs naturals del nostre territori. Les inversions destinades a investigació i assistència tècnica es mantenen congelades respecte al pressupost de 2019 i les dirigides a manteniment d’actuacions en espais naturals fins i tot es reduïxen. Augmenta, això sí, la partida destinada a actuacions de vida silvestre. Però, en el seu conjunt, resulta insuficient, motiu pel qual exigim a la Generalitat Valenciana una major inversió en parcs naturals.

El passat 31 d’octubre, el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, afirmava en un comunicat que el pressupost 2020 era el més alt de la història de la Generalitat Valenciana i que oferia un marc econòmic d’estabilitat, seguretat i protecció social. Tanmateix, pel que respecta als 22 parcs naturals valencians, el marc que oferix és de desprotecció i manca de recursos pel que respecta a les inversions.

La partida destinada a inversions en investigació i assistència tècnica, de la qual depenen, entre altres, la redacció dels Plans Rectors d’Ús i Gestió (PRUG) dels parcs naturals, es manté congelada respecte al pressupost de 2019. Concretament, en 26.300 euros. Esta partida resulta clarament insuficient, ja que hi ha fins a vuit parcs naturals que continuen sense el seu corresponent PRUG. Es tracta dels parcs naturals de l’Albufera de València, Penyagolosa, la Pobla de Sant Miquel, el Riu Túria, Sot de Xera, Serra Gelada, la Tinença de Benifassà i la Marjal de Pego-Oliva.

De fet, paga la pena destacar que durant l’anterior legislatura, el Govern del Botànic, malgrat el seu teòric compromís mediambiental, no va aprovar cap nou PRUG ni va modificar els existents, la majoria dels quals es troben desfasats per haver sigut aprovats en la dècada dels 90 del segle passat.

A més a més de la congelació de la partida d’investigació i assistència tècnica, des de la Comissió de Territori d’Acció Ecologista-Agró denunciem públicament la reducció de la inversió destinada a manteniment d’actuacions en espais naturals, de la qual depén en gran mesura el dia a dia dels espais protegits. Esta partida, que en 2019 era de 4.560.000 euros, passa a ser en 2020 de 3.700.000 euros.

Per contra, en el pressupost 2020 de la Generalitat Valenciana augmenta la inversió en actuacions de vida silvestre fins als 9.561.930 euros. En 2019 esta partida era de 6.251.000 euros. Però, malgrat este increment concret, per a la Comissió de Territori d’AE-Agró el pressupost de la Generalitat torna a infravalorar les necessitats reals dels parcs naturals valencians, que un any més rebran en 2020 unes inversions insuficients per a la seua correcta conservació.

Finalment, des de la Comissió de Territori d’AE-Agró també volem denunciar que no se sotmeten a l’aprovació de les Juntes Rectores els pressupostos de cada parc natural, tal com disposa la Llei d’Espais Naturals, ni es publiquen els mateixos en les corresponents memòries de gestió des de 2015. Exigim l’aprovació de les juntes rectores i la publicació del pressupost, a més a més d’un programa pressupostari propi per a cada parc natural, tal com establix la Llei d’Espais Naturals.

Acció Ecologista - Agró