L’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic, una ferramenta obsoleta abans d’entrar en funcionament

Reflexions de camí a la COP25

per Acció Ecologista - Agró

Territori

El passat dissabte, 30 de novembre, eixia de València una marxa ciclista cap a Madrid, ciutat que alberga actualment la Conferència de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP25) i on se celebrarà del 7 al 13 de desembre la Cimera Social pel Clima. Amb motiu d’esta marxa, organitzada per AMA (Associació pel Medi Ambient i Contra el Canvi Climàtic) i en la qual participa València en Bici-Acció Ecologista Agró i Marfull-AE Agró, volem analitzar públicament l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia, una ferramenta que abans d’entrar en vigor ja està obsoleta i desfasada per obviar l’Emergència Climàtica que patim.

De fet, Acció Ecologista-Agró ha demanat en les seues al·legacions que la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica no aprove l’actual “Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia Horitzó 2030”. El motiu d’esta petició és que entenem que este document, tal com està redactat, no serà suficient per a mitigar l’actual crisi climàtica i adaptar-nos com a societat al nou context d’Emergència Climàtica que vivim.

Des d’AE-Agró considerem que els objectius i les mesures de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia han de ser molt més contundents i concrets i han d’estar quantificats, temporalitzats i organitzats per riscos i no per àrees administratives. Resulta incomprensible que el document no realitze una avaluació dels riscos del Canvi Climàtic en el País Valencià per sectors, poblacions vulnerables i territoris. Este és el cas, per exemple, de les ciutats, que són grans focus d’emissions i a les quals el text no presta pràcticament atenció.

Per altra banda, tal com hem exposat en les nostres al·legacions, considerem que la nova Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic hauria d’explicar per què els anteriors plans climàtics de l’administració autonòmica no van aconseguir els seus objectius. I, a més a més, hauria de preveure mecanismes per a evitar un nou fracàs de l’estratègia, ja que en el context actual de crisi climàtica no ens podem permetre repetir errors del passat.

Per exemple, des d’AE-Agró considerem que l’estratègia no pot simplement promoure i impulsar mesures benintencionades, sinó que ha d’establir objectius concrets als quals es vol arribar aplicant cada mesura. La Generalitat Valenciana ha de liderar la lluita contra el Canvi Climàtic i per a fer-ho ha d’establir prioritats, terminis, un pressupost, personal i l’obligació del compliment de les mesures proposades.

També volem destacar que l’esborrany de l’Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia ignora la declaració de l’Estat d’Emergència Climàtica aprovada pel mateix Consell. Per este motiu, el document naix desfasat i obsolet, ja que les propostes i mesures que planteja manquen de la urgència que requerix el moment actual.

Finalment, lamentar que l’estratègia valenciana, com la majoria d’estratègies de Canvi Climàtic, només planteja innovacions tecnològiques per a la reducció d’emissions, com és l’ús de les energies renovables i la millora de l’eficiència energètica, industrial i del transport. Però, ignora la necessitat de reduir el nostre consum d’energia, aigua, territori, recursos naturals i productes manufacturats. Per tant, no qüestiona el model econòmic en vigor basat en el creixement sense límits, principal causa de l’augment de les emissions durant els darrers segles i de l’actual crisi climàtica.

Acció Ecologista - Agró