Intersindical i FSES es manifesten per la recuperació de poder adquisitiu

Un centenar de delegades i delegats sindicals de la Intersindical Valenciana i de FSES es van manifestar pel centre de la ciutat de València

per Intersindical Valenciana

Societat

Les organitzacions sindicals FSES i INTERSINDICAL VALENCIANA es manifestaven el passat dimecres 4 de desembre de 2019, davant la Conselleria d’Hisenda i Model Productiu, les Corts Valencianes, la Conselleria de Vicepresidència, Igualtat i Politiques Inclusives i el Palau de la Generalitat, com a protesta i per reivindicar dues qüestions que, considerem de capdal importància pels treballadors i treballadores públics de la Generalitat Valenciana que representem i pel conjunt de la plantilla; reivindicacions que no han estat ateses convenientment per l’Administració que es concreten en l’habilitació d’un fons extraordinari del 2% de la massa salarial per la recuperació del poder adquisitiu perdut i exigir la rectificació de l’exclusió de tots dos sindicats de la Mesa General de Negociació I.

Un centenar de delegades i delegats sindicals de la INTERSINDICAL VALENCIANA i de FSES es manifestaven pel centre de la ciutat de València per traslladar els responsables del Consell i de les Corts les seues reivindicacions, al temps que es reunien amb responsables del Consell en cadascún dels departaments per fer-los arribar quines són les propostes. Aquestes es concreten en:

1.- Habilitació d’un fons extraordinari del 2% de la massa salarial, al Capítol I de Despeses de Personal del Projecte de Pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l’exercici 2020, per la recuperació del poder adquisitiu perdut amb les retallades del sector públic. Aquesta reivindicació es fa atenent a que, a data d’avui, els empleats i empleades públics de la Generalitat encara seguim sense recuperar més d’un 11% del poder adquisitiu perdut des de 2010 i per exgir el compliment dels compromisos adquirits pel Consell a l’Acordde Legislatura, signat en 2016, on es preveu l’habilitació d’aquest fons.

2.- Per altra banda, exigim del Consell i, especialment, de la Conselleria de Justícia, Inbterior i Administració Pública una rectificació de la decisió pressa, com a Presidenta de la Mesa General de Negociació de Personal funcionari, estatutari i laboral de la Generalitat Valenciana, en el sentit d’excloure de la seua composició a les organitzacions FSES i INTERSINDICAL VALENCIANA, que representen un 30,12% dels delegats i delegades electes a l’àmbit de la MGN I i un 48,76% dels vots emesos a les corresponents eleccions sindicals. Considerem que s’està vulnerant el dret a la llibertat sindical i el dret a la negociació col·lectiva de les nostres organitzacions sindicals, a més de constituir un acte totalment antidemocràtic, que silencia a 38.932 treballadors i treballadores que han depositat la seua confiança en les nostres organitzacions sindicals, superant si cal, els vots obtinguts per les organitzacions sindicals que sí estan presents a la MGNI; la qual cosa, entenem que desligitima qualsevol acord al que es puga arribar a l’esmentada MGN I.

Intersindical Valenciana