Posició d’El Tempir sobre el tancament del diari “La Veu”

El Diari La Veu tancarà el 31 de desembre

per El Tempir

Societat, Cultura, Llengua

Ningú és aliè que els mitjans de comunicació són constructors -i mida- de qualsevol model de convivència democràtica pel que suposen tant per a l’exercici dels drets fonamentals i llibertats públiques, com per a la forja d’una opinió pública crítica i amb trellat. En conseqüència, ens sap greu la desaparició del diari electrònic La Veu. La nostra gratitud pel treball fet al promotor, a les persones que l’han impulsat com també als periodistes. Una vegada més l’ecosistema comunicatiu en valencià s’afebleix per manca d’una política comunicativa de suport i d’estratègies per part del Botànic a favor de la creació i consolidació d’un espai comunicatiu que ens informe en valencià i en clau valenciana. A més, tot això s’ha d’encabir dintre un espai de reciprocitat plena i efectiva entre tots els mitjans de la nostra àrea lingüística que no es materialitza malgrat promesa electoral. D’un ecosistema comunicatiu fort en valencià depén la vitalitat i viabilitat de la llengua.

El Tempir