Signat el Contracte d'Aiguamoll de l'Albufera

Este acord compta amb el suport d'entitats socials, ambientals, de pescadors i de desenvolupament rural

per Acció Ecologista - Agró

Territori

El Contracte d’Aiguamoll de l’Albufera es va signar el passat dimarts, 17 de desembre, en l’Oficina de Gestió Tècnica del parc natural, sota la forma de Memoràndum de Cooperació. Esta iniciativa és fruit d’un procés participatiu voluntari i inclusiu, que establix les principals línies de treball per a millorar la governança de l’aigua en l’Albufera. Este contracte, impulsat per SEO/BirdLife, ha sigut firmat ja per la Comunitat de Pescadors del Palmar, la Fundació Assut, la Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Acció Ecologista-Agró, Xúquer Viu, Mesura, l’Associació de Guies de Birding de la Comunitat Valenciana i Divalterra.

El Parc Natural de l’Albufera de València és un dels aiguamolls costaners més importants de la Mediterrània. A causa del seu alt valor ecològic i a les estretes interaccions entre els diferents usos de l’espai (agricultura, pesca, gastronomia i turisme) i la conservació de la biodiversitat, així com als reptes de conservació que afronta per a les pròximes dècades, l’Albufera va ser considerada per la Comissió Europea com a àrea pilot per a millorar la seua governança ambiental comptant amb la implicació de tots els actors.

Durant els últims mesos, administracions supraregionals, regionals i locals, comunitats de regants, organitzacions agràries, agricultors, consells agraris, ONG ambientals, caçadors, confraries de pescadors, associacions promotores de turisme, restauradors, associacions de veïns, universitats, barquers i empreses gestors del territori hem participat en un procés participatiu voluntari i inclusiu mitjançant l’organització de tallers territorials. En estos tallers s’han buscat les sinergies entre els diferents grups d’interés en la gestió de l’aigua i s’ha aconseguit un consens sobre les línies de treball més importants per a millorar la governança de l’aigua en l’Albufera.

“L’objecte del present acord és establir un marc de col·laboració interinstitucional i intersectorial entre administracions i institucions públiques, actors econòmics i de la societat civil, compromesos per la preservació de la zona humida de l’Albufera de València i el foment d’un model de desenvolupament socioeconòmic sostenible”, explica Mario Giménez, delegat de SEO/BirdLife al País Valencià.

Este consens entre les parts interessades va ser subscrit el passat dimarts, 17 de desembre, sota la fórmula de Memoràndum de Cooperació per la Comunitat de Pescadors del Palmar, la Fundació Assut, la Fundació Nova Cultura de l’Aigua, Acció Ecologista-Agró, Xúquer Viu, Mesura, l’Associació de Guies de Birding de la Comunitat Valenciana, Divalterra i SEO/BirdLife. El Memoràndum de Cooperació recull un Pla d’Acció amb les principals línies de treball consensuades per a aconseguir una conservació de la biodiversitat compatible amb el desenvolupament socioeconòmic.

De manera complementària, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Canvi Climàtic i Transició Ecològica i l’organització agrària de La Unió de Llauradors i Ramaders han iniciat la tramitació de la signatura, adherint-se en les pròximes dates al Memoràndum. En este sentit, Fran Quesada, Director General de Medi Natural i Avaluació Ambiental, ha destacat la importància d’este acord per a millorar la gestió integrada de l’Albufera i la redacció de les normes de gestió que requerix l’espai com a part de la Xarxa Natura 2000.

L’acord ha comptat amb la participació de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), que estudiarà com imbricar este tipus de processos de governança en la nova programació hidrogràfica. Així mateix, l’Ajuntament de València, actor clau en l’Albufera com a propietari i gestor de la llacuna, ha mostrat en l’acte, a través de l’Àrea d’Ecologia Urbana, Transició Energètica i Emergència Climàtica, el seu complet suport al desenvolupament del Pla, mitjançant el reforç de les seues accions de gestió que es troben en línia amb este Pla, d’igual manera que l’Ajuntament de Catarroja.

Les mesures recollides en el Pla d’Acció relatives a l’enfortiment de la governança es basen en la transparència i facilitat d’accés a la informació, la millora d’efectivitat i transcendència dels cossos de govern participatius i la urgent redacció de les normes de gestió de l’Albufera com a espai protegit. Les mesures referents al foment de la biodiversitat centren el focus en la necessitat de millorar el control i protecció de la llacuna enfront d’episodis de contaminació directa i difusa, incloent aspectes relatius a la infraestructura verda i polítiques estructurals, així com avaluar la viabilitat de mesures concretes. Pel que respecta a les mesures relatives al desenvolupament sostenible de l’Albufera, estes es basen a avaluar el futur del cultiu d’arròs, la cerca d’aliances i sinergies en la innovació empresarial i potenciar la redacció d’un Pla d’Ús Públic de l’aiguamoll.

Este marc de col·laboració ajudarà a aconseguir objectius comuns, establir ponts d’interconnexió entre les parts i institucionalitzar els processos que conduïxen a millorar la governança dels aiguamolls. Esta iniciativa s’emmarca en el projecte europeu WETNET, coordinat en l’Albufera per SEO/BirdLife, i que té com a objectiu millorar la coordinació i estimular l’efectivitat de la gestió i planificació dels aiguamolls mediterranis.

D’igual forma que en l’Albufera, socis del projecte WETNET a Portugal, Espanya, França, Itàlia, Eslovènia i Malta han posat en marxa projectes de governança al llarg de la Mediterrània treballant amb zones humides de tipologia diferent i diferents realitats socials, econòmiques i culturals, amb l’objectiu comú de millorar l’estat de conservació dels aiguamolls involucrant la participació de la societat.

Acció Ecologista - Agró