Intersindical Valenciana presenta una denúncia contra Cabify davant la Inspecció de Treball

per Intersindical Valenciana

Societat

El Sindicat ha presentat, aquest 23 de desembre, una denuncia davant la Inspecció de Treball i Seguretat Social de València contra l’empresa Cabify en considerar que es vulneren els drets laborals de les treballadores i treballadors que hi presten serveis.

La setmana passada la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) va presentar a Barcelona una denúncia contra Cabify i Uber confeccionada pel bufet d’advocats Col·lectiu Ronda. Hui, la Intersindical Valenciana ha presentat una altra denúncia a la Inspecció de Treball de València. Totes aquestes denúncies responen a la campanya que han iniciat diversos sindicats de classe com la IAC de Catalunya, el basc LAB, la Intersindical Valenciana (IV), la Central Unitària de Treballadores de Galícia (CUT), el SAT d’Andalusia o el Front d’Obrers en Lluita a Madrid (FOL) contra aquestes empreses.

La denúncia presentada abasta diversos aspectes de la prestació de serveis establerta per Cabify com ara:

- L’existència de jornades que superen àmpliament el límit legal, i que estan establertes com a obligatòries per les empreses.
- La inexistència de mesures de prevenció de riscos laborals, fonamentalment des de l’òptica dels riscos psicosocials.
- L’incompliment de determinats paràmetres de la Llei Orgànica de Protecció de Dades en tant que el telèfon mòbil dels conductors i dels usuaris és conegut per aquells que utilitzen la plataforma.

A més, Intersindical Valenciana argumenta que les empreses denunciades que fan servir l’aplicació Cabify, imposen als treballadors (concretament als conductors) unes jornades de 60 hores setmanals (distribuïdes en 10 hores diàries al llarg de 6 dies de treball, o bé de 12 hores de treball diàries al llarg de 5 dies a la setmana).

Per Intersindical Valenciana es considera que la situació laboral dels treballadors i treballadores de totes aquestes empreses que usen aquesta aplicació vulnera el marc normatiu i legal que s’estableix en el Conveni Col·lectiu i en la legislació laboral i de seguretat i salut laboral aplicables. El Sindicat demana a la Inspecció de Treball que aixeque les corresponents actes d’infracció i sanció davant dels incompliments de les empreses, imposant les mesures correctores pertinents.

Intersindical Valenciana