El programa de govern per a la sanitat: ni immediat ni clar

per Blas Ortega

Societat

El programa de govern per a la sanitat: ni immediat ni clar
El programa de govern per a la sanitat: ni immediat ni clar | Pixabay

L'acord de govern entre PSOE i UP conté 14 mesures per a la sanitat, entre elles:

-Eliminació progressiva dels copagaments introduïts en 2012.

- L'aposta per una sanitat que es base en la gestió publica directa. Per a això: es revisarà la Llei 15/1997, d'habilitació de noves formes de gestió del Sistema Nacional de Salut. Una comissió de persones expertes, sindicats, professionals, pacients i col·lectius socials farà un informe en els 6 mesos vinents.

- Incrementar els recursos destinats a Sistema Nacional de Salut fins a arribar al 7% del PIB el 2023.

- Avançar en l'atenció primària, amb el concurs de les comunitats autònomes i les societats mèdiques i científiques i de pacients, en actuacions a curt termini per resoldre el dèficit de planificació en matèria de professionals, especialment pel que fa a l'àmbit rural.

- S'inclou també derogar el RD Llei 16/2012 per «garantir l'accés universal a l'atenció sanitària com un dret subjectiu de totes les persones», introduir la salut bucodental, renovar la tecnologia, millorar les condicions del personal sanitari i promoure el retorn dels professionals emigrats.

No hi ha cap mesura d'aplicació immediata, totes elles venen matisades per «en aquesta legislatura», «aplicació progressiva» o per marcs de consens amb les comunitats autònomes (que són les que tenen les competències) i organitzacions professionals, en què els sindicats apareixen com una minoria a la qual es pretén integrar en les decisions que es puguen adoptar.

Si matisos té la seua aplicació, més matisos i contradiccions té el seu contingut:

A l'eliminació «progressiva» del copagament, s'afegeix la (possible) introducció de nous copagaments en funció de «la situació socioeconòmica de les persones». Recordem que el director de l'AiREF (avui ministre de Seguretat Social) proposava el passat mes de maig estalviar 1.000 milions en la despesa farmacèutica introduint el copagament dels medicaments pels pensionistes, «per assimilar a assalariats i pensionistes i equiparar per nivell de renda».

Els sindicats i els moviments en defensa de la sanitat pública exigeixen la derogació de la Llei 15/1997 i del conjunt de les normes que obren la porta a privatitzacions del sistema. A aquesta reivindicació, el govern oposa la «revisió» de la norma.

Altres mesures, com incloure la salut bucodental i la salut mental per als malalts crònics, la millora de les condicions laborals amb el personal, etc., requeririen un pla de xoc i un pressupost extraordinari per a la sanitat.

L'acord de govern proposa assolir una despesa sanitària pública del 7% del PIB el 2023, el que suposaria tornar al percentatge de despesa de 2009 i augmentar la despesa en uns 10.000 milions respecte a l'actual. Està per veure que aquest increment siga suficient per a realitzar tan sols el consignat en l'acord de govern; sobretot si tenim en compte que, al mateix temps, el govern afirma que aquest 2020 reduirà el dèficit públic un 0,65% de PIB, és a dir, una retallada de la despesa pública de 8.000 milions.

Per descomptat, qualsevol pas donat contra les privatitzacions i la millora del SNS i de les seues prestacions serà recolzat per la majoria social.

Des del nostre punt de vista, els sindicats haurien d'abandonar ja l'anomenat diàleg social i passar a organitzar i encapçalar les mobilitzacions contra les retallades i en defensa de la sanitat pública.

Blas Ortega

Decidim @DaDPV i Informació Obrera