Assemblea La Veu: Què es va acordar el passat 29 de febrer?

per Moisès Vizcaino

Societat

Assemblea La Veu.  Què es va acordar el passat 29 de febrer?
Assemblea La Veu. Què es va acordar el passat 29 de febrer? | Ulisses Ortiz

El passat dissabte 29 de febrer es va celebrar a la seu de la Societat Coral El Micalet la reunió de persones agermanades. Una reunió acordada pels socis-treballadors i sòcies-treballadores de Diari La Veu en l'assemblea del 18 de desembre, en la qual es va decidir el tancament de l’actualització del diari a 31 de desembre de 2019, deixant possible l’accés a través d’Internet. L'objectiu d'aquesta assemblea era doble: d’una banda, explicar la situació que va portar al tancament de la publicació a data d’1 de gener del 2020 i, d’una altra, debatre quines eren les accions que s'estaven portant a terme per a aconseguir tornar a publicar Diari La Vu.

L'assemblea es va dividir en dues parts en què els assistents van tenir la possibilitat de preguntar i reflexionar al voltant del tancament del diari i fer propostes per a la tercera fase del projecte.

En la primera part, explicàrem els orígens del projecte comunicatiu La Veu del País Valencià, projecte que sorgeix el 2012 amb l'objectiu de posar en marxa el 2013 un diari en valencià, 100% en llengua pròpia i en clau valenciana i editat per una cooperativa valenciana amb el ferm objectiu de vertebrar la comunicació al País Valencià i contribuir al canvi social.

Ulisses Ortiz
Foto: Ulisses Ortiz

De La Veu del País Valencià a Diari La Veu

Entre 2013 i 2019, el diari s'ha actualitzat diàriament, però durant aquests 7 anys, podem diferenciar dues etapes. Una primera etapa, quan es publica www.laveupv.com La Veu, Diari Digital del País Valencià, capçalera activa entre 2013 i 2016, any en què els gestors considerem que ja no es donaven les condicions de continuïtat del diari, ja que en aquells moments no comptava amb una seu física, el director havia dimitit i no comptava amb prou periodistes professionals, fet que impedia a La Veu del País Valencià entrar en el circuit de la publicitat institucional.

Serà a l’abril de 2017 quan s’inicia la segona etapa i comencem a publicar Diari La Veu (DLV), www.diarilaveu.com. Una etapa que es decideix posar en marxa a partir d'un acord explícit amb un grup de periodistes i dirigents polítics de Compromís i amb la confiança de cooperar amb el finançament del diari. Una proposta de confluència que es va aprovar per l'equip que formava part de la cooperativa de treball associat i que s'exposa a un empresari valencià que ha facilitat a Diari La Veu la liquiditat de la cooperativa des del primer moment.

Els dos primers anys de DLV –2017 i 2018- finalitzen sense pèrdues i estabilitzant econòmicament el diari. Però arriba 2019 amb cinc processos electorals, el que suposa la paralització de la publicitat institucional (municipal, provincial i autonòmica) i una nova normativa de contractació de publicitat que dificultava encara més l'accés de mitjans com DLV a la publicitat de les institucions públiques. Unes circumstàncies que van provocar la caiguda estrepitosa de la facturació de publicitat institucional, a la qual cosa s'afegeix el fet que el 2019 desapareix la convocatòria de subvencions a mitjans de comunicació en valencià. En conseqüència, l'any 2019, DLV té unes pèrdues d'aproximadament 100.000€, unes pèrdues sobre un pressupost de 360.000€/anuals (30.000 €/mes).

Davant aquesta situació, a l’octubre de 2019, es planteja un pla d'ajust a l'equip de DLV, un pla d'ajust en què es contemplaven acomiadaments puntuals de persones de l'equip fins poder estabilitzar la situació. Un pla que no s'aprova per l'equip, que decideix que, en cas que es tancara l'edició, ho faria tot l'equip: periodistes i correctores. Fou per aquestes mateixes dates quan es planteja fer algun tipus de campanya des del diari en què s'explicara als lectors quina era la situació real del diari i demanar-los ajuda. Una proposta que tampoc accepta l'equip perquè considera que amb açò es podria crear una situació de malestar, desmotivació i generar una dinàmica negativa de cara als clients i les agències publicitàries. Es fan també contactes amb alguns càrrecs polítics i dirigents de Compromís, a qui se'ls demana ajuda, conscients de la difícil solució que tenia la situació del Diari. Entre aquestes consultes polítiques es demana ajuda a aquells càrrecs que havien impulsat el naixement del DLV tal com el coneixíem en aquesta darrera època, però, malgrat que alguns respongueren tímidament a aquestes crides d'auxili, la dinàmica fou la de la més absoluta indiferència.

La falta de 100.000 euros d'ingressos va portar l’assemblea de la cooperativa del dia 18 de desembre de 2019 a prendre la decisió de finalitzar l’actualització de DLV a data de 31 de desembre i fer pública, aquell mateix dia, la notícia. Llavors es va donar de baixa l’equip professional de periodistes i correctors, amb l’objectiu de no entrar en situació concursal. Malgrat la mala situació econòmica del grup, DLV ha abonat totes les retribucions professionals del nostre equip meritades fins al 31 de desembre i queden pendents alguns pagaments de columnistes i col·laboradors, proveïdors, així com la devolució de dos préstecs privats. Uns deutes que està previst saldar amb el cobrament dels deutes de 2019.

Foto: Ulisses Ortiz

Impulsem Nosaltres La Veu

Rere el tancament del diari, el xicotet equip humà que decideix continuar en el projecte comunicatiu LA VEU DEL PAÍS VALENCIÀ treballa en els següents projectes:

  • L’edició a partir del 2020 de la publicació Nosaltres La Veu (portal web de reflexió i activisme pel País Valencià – diferent a DLV).

  • La Veu dels Llibres, revista d’actualitat i crítica literària integrada a Nosaltres La Veu. Es tracta d’una proposta original del seu coordinador, l’escriptor Víctor Labrado, a qui li agraïm l’esforç de fa ja molts mesos, i la força que ens dona editar LVLL.

  • La revista en paper i trilingüe VICULTURA, pausada de moment fins que tinguem garantits ingressos per a imprimir-la.

  • El projecte web de difusió del coneixement científic i humanístic AULACODI, ajornat fins tinguem garantits ingressos per a gravar nous CODIs i actualitzar-la.

Recuperem Diari La Veu

Uns projectes que pretenen ser la llavor que recupere Diari La Veu en la que seria la 3a etapa del diari, l'etapa en què les persones, els agermanats i agermanades al diari, decidiran quin es el diari que volen.

Per aconseguir aquest objectiu, DLV necessita finançar-se totalment a través dels agermanats/des i DLV no es tornarà a editar fins que l'equip tinga garantit l'import total necessari per a editar el diari durant un any complet. Amb aquest objectiu, DLV va presentar el nou programa d'agermanament en què les persones que s'agermanen al projecte faran les seues donacions a través de la Fundació Jordi de Sant Jordi, entitat sense ànim de lucre que permetrà a les persones agermanades contribuents d’IRPF recuperar la totalitat de la seua donació a través de la Declaració de la Renta.

En un primer graó del projecte necessitem 500 persones que donen anualment 150 euros a la Fundació Jordi de Sant Jordi. Amb aquesta donació s'aconseguirien els 75.000 euros anuals que necessitem per impulsar Nosaltres La Veu, dotant-la de continguts periodístics de reflexió sobre llengua, territori, cultura i societat que donaran al lector informació de qualitat sobre el País Valencià en la seua llengua.

Si amb 500 persones que donaren 150 euros seria possible NLV, amb 2.000 persones que donaren anualment 150 euros a la Fundació Jordi de Sant Jordi el grup aconseguiria els 300.000 euros necessaris per a tornar a editar durant un any Diari La Veu.

Unes donacions de què la ciutadania podria deduir-se el 100% en la Declaració de la Renta, a través de la devolució del 75% de l'import per part de l'Estat Espanyol (112'5 euros) i el 25% per part de l'administració autonòmica (37'5 euros). Si la persona agermanada donara més de 150 euros, a partir d'aquesta quantitat la deducció fiscal es del 60% (35% de l’Estat i 25% de la CA)

La Fundació Cultural Jordi de Sant Jordi CV

La Fundació Cultural Jordi de Sant Jordi és una fundació sense ànim de lucre constituïda el 2009 per la Família Vizcaino Garrido, que conforma el seu patronat. Fins al moment, la seua actuació s'ha vist reduïda a l'àmbit local de Castelló de la Ribera, localitat on té la seu. El Patronat de la Fundació ha mostrat la seua disposició per a ser la principal mecenes de La Veu i d'altres projectes com Vicultura, Aulacodi i el treball sonor “Terres Lliures”, del xirimiter Emili Someño.

Foto: Ulisses Ortiz

Eines per a agermanar-nos

Per a aconseguir els nous agermanaments s'ha creat una nova web per a la Fundació Jordi de Sant Jordi, així com s'està creant una nova web d'agermanament, on s'expliquen les diferents modalitats de donacions i recompenses segons l'aportació anual. S'està distribuint el díptic “Impulsem NLV, Recuperem DLV” i es començaran a programar una sèrie d'actes públics en entitats, col·lectius, associacions i institucions de tot el País Valencià.

Si vols organitzar un acte al teu col·lectiu o associació no dubtes d’escriure a coordinacio@nosaltreslaveu.com

Impulsem Nosaltres La Veu, Recuperem Diari La Veu!

 

Moisès Vizcaino i Garrido
Editor de Diari La Veu
Fundador del projecte comunicatiu La Veu del País Valencià