'I tu, ets feminista?', de Gemma Celestino

LA LLIBRERIA: ASSAIG

per Tobies Grimaltos

La Veu dels Llibres

Gemma Celestino
Gemma Celestino

El Nord, de l’editorial Bromera, és una col·lecció d’assaig destinat als joves. I tu, ets feminista?, de Gemma Celestino, pertany a aquesta col·lecció. És, per tant, un llibre perquè els joves el lligen, aprenguen i reflexionen sobre certes maneres de veure i de fer les coses. Però, si és veritat que això val per als joves, també ho és que no val només per als joves. Certament el llibre té una patent vocació pedagògica i de claredat expositiva, i justament aquestes virtuts fan encara més accessibles a tots certs temes amb els quals, potser, hom no està excessivament familiaritzat i dels quals es tenen certes idees preconcebudes que són sovint errònies: prejudicis.

Gemma Celestino és una filòsofa analítica, i aquest llibre és un model dels aspectes positius que té aquesta manera de conrear una disciplina, la filosofia, que molts consideren distant de la vida de cada dia i de la qual esperen un llenguatge abstrús, de difícil lectura. Tot el contrari és el que trobaran en el text que ens ocupa. La nitidesa expositiva i la de l’argumentació sorprendrà tots aquells que s’acosten a la seua lectura des dels tòpics que acabe d’assenyalar i que, és veritat, alguns s’han guanyat a pols. No, es tracta d’un text de llenguatge diàfan, de lectura fàcil i, fins i tot, amena.

Cada secció del llibre aborda un aspecte, una part de la problemàtica que comporta la manca d’igualtat de drets que existeix entre homes i dones.

A partir de l’exposició d’una escena quotidiana, cada secció del llibre aborda un aspecte, una part de la problemàtica que comporta la manca d’igualtat de drets que existeix entre homes i dones; es mostren els estereotips, els tòpics, els prejudicis que guien la nostra mirada i ens fan veure de determinada manera les diferències en el tracte i la consideració de les coses segons que es tracte d’homes o dones —o a l’inrevés, ens n’impedeixen la visió. Però allò millor és la finesa i contundència dels arguments que es despleguen en contra de les suposades raons que donen suport a aquests estereotips (moltes vegades inconscients) i que es revelen després en la conducta. Si alguna cosa fa molt bé Celestino és enderrocar prejudicis amb els seus arguments lluminosos.

Bromera

Com que el llibre té la pretensió didàctica que té, està esguitat de cites d’autores (fonamentalment autores) feministes que es presenta amb una brevíssima descripció. Això ens aporta, d’una manera fàcil i fent com qui no fa, altres possibles lectures per completar la tasca de documentació i aprofundiment en aquells aspectes que ens puguen interessar més. A pesar de les aparences, de, com he dit, aquest fer com qui no fa, la quantitat de referències a les especialistes en la matèria que hi ha al llibre resulta sorprenent.

I tu, ets feminista? és un desinfectant (al cap i a la fi pertany a la tradició filosòfica de Bertrand Russell), un netejador de la mirada i el pensament, un servei social necessari.

Que a ningú no l’enganye ni li impedisca la lectura del llibre el fet que estiga en una col·leció per a joves. En aquesta matèria que tracta, molts som joves encara pel que fa al seu coneixement, som subjectes necessitats de formació; o pitjor, necessitats de desfer el camí. Els no tan joves en edat, potser estem en pitjor condicions per fer nostres aquests ensenyaments que els que ho són més, de joves, ja que, com deia Descartes, quan es viatja d’esquena al lloc on s’ha d’anar, hom se n’allunya més quan més temps camina. Els joves, doncs, estan més prop de la meta que molts de nosaltres, que hem caminat d’esquena molt de temps.

En definitiva, I tu, ets feminista? és un desinfectant (al cap i a la fi pertany a la tradició filosòfica de Bertrand Russell), un netejador de la mirada i el pensament, un servei social necessari. És impossible llegir el llibre i no contestar amb un sí la pregunta que li dona títol.