El Consell aprova mesures de suport als autònoms

per NLV

Societat

El Consell aprova mesures de suport als autònoms
El Consell aprova mesures de suport als autònoms

En el DOGV de 30 de març es publicava el decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, de mesures urgents de suport econòmic i financer per a les persones treballadores autònomes, de caràcter tributari i de simplificació administrativa per a fer front a l’impacte de la Covid-19. L’import global màxim de les ajudes a concedir derivades d’aquest decret llei ascendeix a 57.500.000 euros.

El decret llei estableix que “un dels col·lectius que més poden patir aquesta crisi són les persones treballadores en règim d’autònom afectades pel tancament dels seus negocis. És per això que cal abordar de manera immediata les actuacions necessàries per a pal·liar l’inevitable dany causat per la pandèmia”.

Pel que fa al suport econòmic de les persones treballadores autònomes, la quantia de l’ajuda individualitzada que es preveu ascendirà a 1.500 euros en concepte de lucre i cessa per a les persones treballadores en règim d’autònom, obligades al tancament com a conseqüència del reial decret 463/2020, de 14 de març; i de 750 euros per a la resta de casos.

Això sí, en un altre decret del Consell, a proposta del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, s’establirà aquest règim d’ajudes urgents, per concessió directa, a persones treballadores en règim d’autònom que desenvolupen la seua activitat professional al País Valencià i que s’han vist afectades per la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

La tramitació i gestió d’aquestes ajudes s’encarrega a LABORA-Servei Valencià d’Ocupació i Formació http://www.labora.gva.es/va/ciutadania.

El decret llei preveu també mesures de suport financer a les persones treballadores en règim d’autònom, que tendeixen a facilitar les condicions de repagament dels crèdits concedits per l’Institut Valencià de Finances i línies de finançament bonificat 2020.

Per últim, el decret llei estableix mesures de caràcter tributari, entre les quals destaquem l’ampliació fins a un mes comptat des del dia en què es declare la fi de la vigència d’aquest estat d’alarma dels terminis per a la presentació i pagament de les autoliquidacions dels impostos sobre Successions i donacions i sobre Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, així com els dels tributs sobre el joc que hagen finalitzat durant la vigència de l’estat d’alarma declarat pel reial decret 463/2020.