La Conselleria de Sanitat permet novament l'acompanyament de les dones embarassades durant el moment del part

per Sara Moreno Tarín

Societat

La Conselleria de Sanitat permet de nou l'acompanyament de les dones embarassada durant el moment del part /Flickr
La Conselleria de Sanitat permet de nou l'acompanyament de les dones embarassada durant el moment del part /Flickr

Després de la polèmica generada arrel de la posada en marxa del protocol de comunicació de dones gestants en el moment del part, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha considerat les queixes dutes a terme per l’Associació de Comares de la Comunitat Valenciana (ACCV) i altres entitats afectades i ha rectificat aquesta normativa. Així, les dones gestants finalment comptaran amb la possibilitat de ser acompanyades per la persona que desitgen durant la totalitat del procés, sempre que es prenguen les mesures de seguretat que marca el reglament.

Segons ha asseverat la consellera de sanitat Ana Barceló durant la roda de premsa d'aquest matí, la Conselleria ha escoltat les al·legacions presentades i ha revisat el protocol amb ànim d'assegurar la màxima protecció enfront al virus. D'aquesta manera, s'ha elaborat una instrucció interna per tal d'unificar tots els criteris, tenint en compte la necessitat de protegir la salut de tots els actors implicats. 

Amb aquesta modificació, el País Valencià se situa en la línia de la resta de territoris de l'Estat espanyol, que permeten que la mare estiga acompanyada durant tot el procés, tal com ha recomanat l'Organització Mundial de la Salut.

Les noves mesures

Tot i que la normativa manté que “l'acompanyament al part pot suposar un risc de contagi per a altres mares, per als nounats, per a les parelles o per al mateix personal que desenvolupa la labor assistencial”, assegura que s'han d'establir mesures per tal de reduir el risc de contagi de la forma més eficaç possible, però sense posar en joc cap dret fonamental. De manera que, a partir d'ara, es durà a terme una avaluació a la mare i a l'acompanyant de la presència de símptomes i de la possibilitat d'haver estat en contacte directe amb casos positius de coronavirus.

Si la gestant es considera un cas de coronavirus positiu, és a dir, un cas confirmat, probable o possible, el part es realitzarà en una habitació assignada per a aquestes circumstàncies. La gestant portarà màscara quirúrgica i l'acompanyant usarà un equipament de protecció individual. La persona acompanyant haurà d'extremar la higiene de mans i té limitats els moviments dins de l'habitació, no tindrà permés tocar la majoria de superfícies i romandrà en tot moment a més d'un metre i mig de distància dels professionals sanitaris, els quals també han d'utilitzar l'equipament de protecció individual.

Si l'acompanyant té símptomes o ha donat positiu per a una prova de coronavirus en els últims catorze dies, haurà de tornar al domicili podent ser substituït per un altre acompanyant que no es trobe en aquesta situació. Llavors, aquest últim serà informat que haurà de romandre durant tot el procés a l'hospital. Es proporcionarà un material de protecció o altre en funció de l'estat infecciós i es facilitarà informació sobre la utilització adequada d'aquest.

Si la dona no ha donat positiu en l'avaluació i no presenta simptomatologia sospitosa de la Covid-19, el personal sanitari ha d'usar màscares quirúrgiques i la persona acompanyant haurà d'utilitzar l'equipament de protecció individual i mantenir la distància de metre i mig del personal sanitari.

Durant l'estada en planta posterior al part, es permet una única persona acompanyant. Això sí, la persona acompanyant no podrà eixir de l'habitació fins a l'alta. Aquesta persona rebrà les instruccions sobre higiene de mans i ús de màscara i es verificarà el seu compromís per a complir amb les mesures d'aïllament.

En cas que es produïsca una cesària, no es permet la presència d'acompanyant a quiròfan, com ja és habitual en la majoria d'hospitals públics.

Lactància en temps de coronavirus 

La lactància materna proporciona molts beneficis com és la potenciació del pas d'anticossos de la mare al bebé. Es recomana el manteniment de la lactància materna des del naixement del nounat sempre que les condicions clíniques ho permeten. Pel que fa a les dones amb símptomes de la Covid-19 es recomana prendre les mesures de protecció enfront d'infeccions transmeses per gotes i contacte. Això és l'ús de màscara i guants i extremar les mesures higièniques. També existeix la possibilitat d'utilització de succionadors de llet materna.