Reclamem l’ús del valencià en la retolació urbana d’Alacant

per Plataforma per la Llengua

Llengua

Mercat d'Abastos d'Alacant
Mercat d'Abastos d'Alacant | Santiago López Pastor

L'ús del valencià en la retolació d'informació urbana és l'opció adequada a la legislació i és un criteri coherent amb el principi constitucional de l'oficialitat d'una llengua pròpia d'un territori.

L'Ajuntament d'Alacant té instal·lats a la ciutat rètols sobre la zona d'estacionament limitat, amb informació exclusivament en castellà. Igualment són únicament en castellà tots els rètols per a la circulació de vehicles a l'avinguda de Benito Pérez Galdós, a la plaça dels Estels (coneguda popularment com la plaça dels Cavalls) i a l'avinguda d'Alfons el Savi. També hi ha retolació exclusivament en castellà per a informar sobre les places lliures dels aparcaments de l'avinguda Alfons el Savi, de la Llonja, de la Muntanyeta i de Sant Cristòfol. El portaveu de la Plataforma per la Llengua al País Valencià, Manuel Carceller, considera que «a Alacant, l'ús del valencià en la retolació urbana és justificat per la necessitat d'oferir mesures correctores per a la situació desigual del valencià en relació amb el castellà».

Per això, l'ONG del valencià ha presentat reclamacions a l'Oficina de Drets Lingüístics i a l'Ajuntament d'Alacant, amb la finalitat que s'instal·len en valencià els rètols informatius de la zona d'estacionament limitat de la ciutat, i la informació horària de les zones blava, d'estada, i taronja, de residents o visitants. Ara per ara, només un rètol de la zona taronja és bilingüe. També s'ha demanat a l'Ajuntament d'Alacant instal·lar en valencià els rètols informatius sobre els aparcaments i les places lliures i els senyals de la circulació de vehicles.

La Plataforma per la Llengua considera que l'ús del valencià en la retolació d'informació urbana és l'opció adequada a la legislació i és un criteri coherent amb el principi constitucional de l'oficialitat d'una llengua pròpia d'un territori. L'ús normal i oficial del valencià és reconegut per l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana. Així mateix, el foment de la nostra llengua pròpia per part de les institucions públiques valencianes és avalat per l'article 7 de la Llei 4/1983 d'ús i ensenyament del valencià, que proclama el valencià com a llengua pròpia de la Comunitat Valenciana, i per tant també de l'Administració local. A més, l'article 28 de la Llei d'ús determina que els ens públics, on cal incloure l'Ajuntament d'Alacant, han de fomentar l'ús del valencià en totes les activitats administratives dels òrgans que depenen d'aquests ens.

La informació en valencià als espais públics és una opció legitimada també per convenis internacionals ratificats per l'Estat espanyol, com ara la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries (CELRoM).

 

Només amb el teu suport tindrem viabilitat i independència financera. Amb una aportació de 150€ a la fundació Jordi de Sant Jordi podries recuperar fins al 100% de l'import.

Impulsem Nosaltres La Veu, recuperem Diari La Veu!

Fes-te agermanada ací