Envelliment actiu i saludable

per AulaCodi

Societat

Envelliment actiu i saludable /Max Pixel
Envelliment actiu i saludable /Max Pixel

L’envelliment implica un conjunt de canvis biològics, funcionals i psicològics que precedeixen al declivi físic, cognitiu, i fins i tot social. Aquesta problemàtica ens planteja el repte de construir un nou concepte d’atenció integral a la salut. En aquesta línia de millora de l’atenció a les persones grans apareix el concepte d’envelliment actiu i saludable. L’objectiu final no és únicament augmentar l’esperança de vida sinó viure més, amb salut i amb qualitat de vida. Per tant, l’objectiu de totes les polítiques dirigides a la promoció de l’envelliment actiu i saludable ha de ser el manteniment de l’autonomia i la independència a mesura que s’envelleix.

 

 

Només amb el teu suport tindrem viabilitat i independència financera. Amb una aportació de 150€ a la fundació Jordi de Sant Jordi podries recuperar fins al 100% de l'import.

Impulsem Nosaltres La Veu, recuperem Diari La Veu!

Fes-te agermanada ací