Salvem la Renegà i Gecen presenten formalment denúncia en SEPRONA contra Costa Bellver

Territori, Societat

Salvem la Renegà i Gecen presenten formalment denúncia en SEPRONA contra Costa Bellver
Salvem la Renegà i Gecen presenten formalment denúncia en SEPRONA contra Costa Bellver

El 4 de juny s’ha presentat al Seprona una denúncia per part de la Plataforma Salvem la Renegà i el Grupo Para la Conservación de los Espacios Naturales, contra la promotora Costa Bellver i la Fundació Azul Marino (de novíssima creació), ambdues amb el mateix domicili social, per presumptes delictes contra el medi ambient i l’ordenació del territori en el paratge “Bellver”, situat al terme municipal d’Orpesa.

Durant l’estat d’alarma i el període de confinament de la població s’han iniciat unes obres en la urbanització del Pla Parcial Torre Bellver I que afecten directament a espais de la Xarxa Natura 2000 albergant hàbitats naturals d’interés comunitari, protegits per la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres.

Les obres es publiciten amb cartells que anuncien la construcció d’un centre d’interpretació del mediterrani (zoo de tortugues) d’una banda i un suposat projecte de restauració paisatgística (jardí amb bars) d’una altra, i encara que no ho expressen formalment formen part d’un projecte urbanístic més ample vinculat a la construcció de residencials i un hotel que, pel que sembla, ha estat fragmentat a l’objecte d’esquivar l’aplicació de normatives mediambientals.

Se considera que tots els terrenys inclosos en el LIC haurien d’haver estat classificats com a sòl no urbanitzable d’especial protecció quan la Comissió Europea va acceptar la inclusió del LIC Xarxa Natura 2000. Des d’eixe moment regia en la zona l’obligació d’evitar el deteriorament dels hàbitats i les alteracions a les espècies segons la Llei d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana (LENP). Ni la Generalitat mitjançant la Conselleria competent en ordenació del territori i urbanisme a través del PATIVEL, ni l’Ajuntament mitjançant les eines d’ordenació urbanística han pres les mesures necessàries per evitar el deteriorament d’este espai.

En concret, són 2 projectes anunciats (i un tercer projecte de construcció d’habitatges de luxe ocult), dels quals s’estan duent a terme les obres i treballs des de principis de maig en diferents terrenys i zones properes a la Via verda i a la zona litoral.

 

Zona 0: projecte de construcció d’un zoo de tortugues

La zona 0 és on anirà ubicat el Centre d’Interpretació Marí i on s’estan desenvolupant, pel que sembla amb una mera Declaració responsable (que sols possibilitaria la col·locació de la tanca publicitària) treballs d’excavació de terra, així com el trasllat d’esta i de les roques extretes i també el dipòsit de les runes que, igualment, no compten amb la necessària llicència administrativa. Tampoc no compten amb autorització de nucli zoològic malgrat publicitar en premsa que en eixe centre s’albergaran tortugues marines amenaçade o malaltes.

A més a més creiem que és possible que per fer les piscines artificials per les tortugues, les màquines hagen sobrepassat els metres d’excavació permesos, afectant al freàtic. Estes obres estan envaint el sòl de domini públic de la denominada Via verda, que queda a escassos centímetres del forat que s’està executant.

 

Zona 2: projecte de restauració ambiental o, millor dit, zona de jardins i bars.

Dins del projecte privat que afecta a la zona LIC Litoral de Benicàssim se pretén instal·lar passarel·les per donar vistes al mar i un o dos “ecoclub del mar”, que no seria una altra cosa que uns establiments de restauració hostalera.

Per la zona de jardins i bars, la societat Costa Bellver tan sols ha sol·licitat una llicència d’obra menor per realitzar un mur de maçoneria i treballs de silvicultura. Tanmateix, des de principis d’abril s’està utilitzant com a magatzem per descarregar runes i per dipositar abundant material de construcció. S’han marcat amb pintura en creu de color roig prou pins i s’han clavat varetes metàl·liques en terra, indicatives de medicions prèviament realitzades per la posterior execució de l’obra. I per si tot això no fora prou greu i demostratiu del nul respecte de la constructora per la legislació municipal, autonòmica, estatal i de la Unió Europea vigent, des del passat divendres dia 29 de maig s’han iniciat tasques de poda de branques, tala de pins i arrancament de matolls i s’ha començat a utilitzar els esmentats sacs de ciment i d’algeps. Tot este emmagatzematge envaint domini públic marítim terrestre, atès que hi ha escassos 20 metres des d’alguns dels munts de runes (roques i terra) i sacs de sorra i ciment fins la vora del mar.

En resum, este projecte de restauració únicament atén a l’interés particular de la promotora, ja que l’única finalitat es atermenar la parcel·la privada de la zona LIC i muntar un o dos bars ecològics que se beneficiaran d’una ubicació privilegiada (junt a la via verda i amb vistes al mar), la qual cosa sí hauria de ser mereixedora d’una autèntica resolució administrativa de Valoració Preliminar, de las regulades en el Decreto 60/2012.

 

Sol·licitud de paralització de las obres

Amb tota l’explicació dels fets i aportada tota la documentació pertinent i documents gràfics, des de les iniciatives veïnals, la plataforma Salvem la Renegà, amb el recolzament de GECEN i d’altres organitzacions ecologistes s’ha vist en la tessitura d’haver d’iniciar els tràmits legals per deixar constància dels fets i sol·licitar amb caràcter d’urgència la immediata paralització de qualsevol activitat que implique dany mediambiental, així com la reposició de les parcel·les afectades a l’estat previ a les actuacions denunciades. Es va a continuar treballant per sol·licitar una investigació i depuració de les responsabilitats que, en el seu cas, foren procedents.

 

Només amb el teu suport tindrem viabilitat i independència financera. Amb una aportació de 150€ a la fundació Jordi de Sant Jordi podries recuperar fins al 100% de l'import.

Impulsem Nosaltres La Veu, recuperem Diari La Veu!

Fes-te agermanada ací