El Suprem tomba el decret valencià que establia que les comunicacions amb Catalunya s'havien de fer només en català

per NLV, ACN

Llengua

Tribunal Suprem
Tribunal Suprem | Wikipedia

El Suprem ha tombat part del decret de la Generalitat Valenciana que regula els usos institucionals i administratius de les llengües oficials, i que establia que les comunicacions amb Catalunya s'havien de fer només en català. Fixava que si es tracta de comunicacions amb comunitats "pertanyents al mateix àmbit lingüístic que el valencià, en aquest cas només es redactaran en aquesta llengua". La traducció al castellà es faria si es demanés. El Suprem rebutja els recursos de Generalitat valenciana i d'un sindicat contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia del País Valencià que ja anul·lava aquest precepte, a més d'altres. L'alt tribunal argumenta que això és competència de l'Estat i que també cal fer la traducció al castellà.

En dues sentències, el Suprem constata que és l'Estat, segons la Constitució, qui té la competència exclusiva per regular el procediment administratiu comú, en particular de la llengua en el cas de documents elaborats en una llengua cooficial en l'àmbit d'una comunitat autònoma que hagen de provocar efectes fora de l'àmbit territorial de la mateixa.

En aquest sentit, afegeix que l'Estat ha dictaminat que no caldrà traducció al castellà quan la llengua cooficial en què estiguen elaborats els documents siga també la llengua cooficial en l'altra comunitat autònoma afectada. Ara bé, el decret valencià parla en aquest cas del "mateix àmbit lingüístic que el valencià". Aquest concepte, diu el Suprem, "és alié a la norma estatal aplicable".

Hi ha altres procediments oberts per aquest motiu i s'han de fer dos sentències més del Suprem sobre aquesta qüestió.

 

Només amb el teu suport tindrem viabilitat i independència financera. Amb una aportació de 150€ a la fundació Jordi de Sant Jordi podries recuperar fins al 100% de l'import.

Impulsem Nosaltres La Veu, recuperem Diari La Veu!

Fes-te agermanada ací