'Quinze dones valencianes'

LA LLIBRERIA: ASSAIG

per Isabel Canet

La Veu dels Llibres

Presentació del llibre 'Quinze dones valencianes'
Presentació del llibre 'Quinze dones valencianes' | Àlex Llinares

Quinze dones valencianes és el títol d’un llibre d’autoria col·lectiva, coordinat per Antoni Furió i publicat per l’editorial Afers, amb la intenció de contribuir a un millor coneixement de la història i societat valencianes a través de la biografia de dones de la més diversa condició, situació econòmica, extracció social i època històrica. Aquest recull de biografies desmenteix el tòpic que només han existit unes poques dones excepcionals, reines o santes majoritàriament, que han destacat com a subjectes històrics enmig d’un col·lectiu confinat a la vida privada i, en conseqüència, sense interés per al discurs històric.

A través de la recerca de la veu de les dones, que aflora en el gènere epistolar, les creacions literàries, els documents de la seua vida privada i la documentació judicial conservada, es constata que, si bé les dones patien una situació de marginació del poder, l’utilitzaven en el seu benefici dins d’aquells espais que els eren propis, en conflicte obert si calia amb qui tractava de limitar-les. Per tant, la concepció de subjectes passius que durant tant de temps ha servit de justificació a la seua absència en els discursos de la història tenia poc a veure amb la realitat i molt amb una voluntat de control i sotmetiment.

La selecció de noms biografiats esdevé encertada en la mesura que representa la diversitat de situacions des de les quals les valencianes han aconseguit influir o exercir en la vida pública.

Quinze dones valencianes ho posa de manifest rescatant figures que han sabut aprofitar les esquerdes del poder patriarcal per a influir en la política dels seu temps. Algunes amb orígens nobiliaris, com ara Maria de Castella, Germana de Foix o Carrossa de Vilaragut; mentre d’altres provenien de famílies obreres o estaven compromeses amb partits polítics d’esquerra, a través dels quals vehiculaven les seues reivindicacions feministes. És el cas de la socialista Maria Cambrils, les comunistes Enriqueta Agut i Alejandra Soler o Empar Navarro, militant del Partit Valencianista d’Esquerra.

La selecció de noms biografiats esdevé encertada en la mesura que representa la diversitat de situacions des de les quals les valencianes han aconseguit influir o exercir en la vida pública. Des d’aquelles que van accedir a la cultura lletrada i destacaren en l’escriptura, com ara sor Isabel de Villena, Amàlia Fenollosa o la poeta Narcisa Torres, comptant amb protectores de l’erasmisme com ara Mencía de Mendoza, fins a les primeres a accedir a una carrera universitària, en el cas de la metgessa Manuela Solís Claràs o Olímpia Arozena, la primera professora de la Universitat de València.

Editoral Afers (2020)

En rescatar de l’oblit la memòria d’unes vides particulars s’aconsegueix construir un relat més equitatiu del paper que exercien les dones dins les coordenades del seu temps, algunes posant-se al capdavant del negoci familiar de manera exitosa, com ara Jerònima Galés, impressora de més de dues-centes obres mentre feia d’esposa i mare de sis fills. O fent virtut de la simple supervivència, com ara Beatriu Guimerà, enfrontada a la Inquisició, que havia cremat els seus pares.

Per tant, el mèrit del llibre, no radica exclusivament en la individualitat de cada experiència vital sinó, sobretot, en el conjunt que hi formen plegades; és a dir, la riquesa que emana dels contrastos, tan marcats, entre unes vides i altres. És a través del conjunt que és possible entrellucar la progressiva i secular presa de consciència de les dones envers l’assumpció de les pròpies capacitats allà on les hi prohibien, com també de la seua posició desfavorida respecte l’altre gènere, que fructifica al llarg del segle XX amb la irrupció de les teories feministes en el panorama intel·lectual, social i polític.

El mèrit del llibre, no radica exclusivament en la individualitat de cada experiència vital sinó, sobretot, en el conjunt que hi formen plegades; és a dir, la riquesa que emana dels contrastos, tan marcats, entre unes vides i altres.

Construït a la manera d’un mosaic representatiu de la varietat de successos i espais històrics on les dones s’han guanyat el protagonisme, Quinze dones valencianes constitueix, per damunt de tot, una lliçó d’història. No podia ser d’altra manera si tenim en compte que al darrere hi ha l’autoria d’escriptors, historiadors i historiadores i periodistes de reconeguda solvència, que han portat a terme investigacions i hi han abocat materials inèdits. Però, cal evitar l’error de pensar que es tracta de textos erudits per a lectores i lectors especialitzats en el discurs historiogràfic. És una obra d’assaig feta amb rigor i mètode i al mateix temps dotada de recursos narratius per agilitzar-ne la lectura i facilitar-ne la comprensió, amb un estil que varia segons intencions i perícia dels autors i autores de cada biografia.

Per acabar, només cal dir que actualment som en la quarta onada feminista. La lluita pels drets de les dones i la reacció contra la violència masclista ompli manifestacions. Els debats entorn de la desigualtat i la falta de reconeixement i visualització de les dones es mantenen candents a les xarxes socials. En aquest context, es posa més que mai en evidència el flagrant problema de l’escassetat i el desconeixement dels referents femenins de la nostra història i la urgent necessitat de recuperar-los davant la demanda social. Per aquest motiu, Quinze dones valencianes és un llibre molt ben vingut. De fet, era un llibre necessari.

 

Només amb el teu suport tindrem viabilitat i independència financera. Amb una aportació de 150€ a la fundació Jordi de Sant Jordi podries recuperar fins al 100% de l'import.

Impulsem Nosaltres La Veu, recuperem Diari La Veu!

Fes-te agermanada ací