Una gravació descobreix els veritables objectius del macroprojecte Maestrazgo-Els Ports

per Maestrat Viu

Territori

Una gravació descobreix els veritables objectius del macroprojecte Maestrazgo-Els Ports
Una gravació descobreix els veritables objectius del macroprojecte Maestrazgo-Els Ports

Maestrat Viu ha descobert un vídeo gravat nou dies abans que el biòleg Ignacio Jiménez es reunira al Forcall amb els alts càrrecs dels departaments de Medi Ambient de les administracions valenciana, catalana i aragonesa. En la gravació, efectuada el dia 19 de novembre de 2019 en el marc del V Congreso Nacional de Ecoturismo celebrat a Guadix (Granada), es veu a Ignacio Jiménez impartint la comunicació “Usando enfoques del hemisferio sur para crear un gran destino de naturaleza en España”, al llarg de la qual desvetlla tot el que ha estat ocultant en les entrevistes que ha ofert al llarg dels darrers set mesos sobre la voluntat d’ampliar l’abast dels parcs naturals i de crear un gran Parque Nacional, sobre l’ús del despoblament en benefici propi, sobre la promoció de la connivència amb l’administració, sobre la procedència dels fons econòmics i sobre la desfiguració de la història del país.

En totes les entrevistes que Ignacio Jiménez ha ofert enguany ha amagat les veritables intencions. En les entrevistes oferides dins de l’any 2019 encara s’hi advertien l’ús de conceptes que després ha abandonat per tal de blanquejar el producte.

Maestrazgo-Els Ports té l’objectiu d’ampliar els parcs naturals de la Tinença i dels Ports

El proppassat 2 de juliol es va presentar la iniciativa Maestrazgo-Els Ports a Rossell, on Lluís Pascual, autor dels reportatges de La Directa, preguntava a Ignacio Jiménez i al representant de la fundació Global Nature si havien signat per conveni l’ampliació del territori protegit dels parcs naturals. Ignacio no va respondre i el representant de la fundació va respondre amb una pregunta que demanava si formulava la pregunta per algun motiu. El cas és que en aquella intervenció de noviembre de 2019, Ignacio Jiménez s’explessa amb molta claretat quan enumera les caracterísques del territorio que vol gestionar: “Dos parques naturales más o menos pequeños; de hecho, el proyecto lo que busca es hacerlos más grandes pero vendiéndolos a través de áreas productivas de naturaleza.” La senzillesa en què s’expressa permet entendre sense massa dificultat que es tracta tot d’un joc de conceptes, en què l’ampliació és l’objectiu únic però es tracta d’assegurar als agents que hi haurà beneficis econòmics.

És necessari “crear un área de tamaño competitivo global”, de manera que cal una ampliació dels parc naturals, segons Jiménez, cosa que es justifica “para competir con Yellowstone, con Serengueti, con Kruger, esta es la competencia, y hace falta un tamaño de este tipo”.

Maestrazgo-Els Ports amaga la creació d’un gran Parque Nacional

“En España, como todo el mundo lo hace todo a través del gobierno, solo trabajan en su cajita y todos hacen micromarcas; en este caso es hacer algo desde fuera del gobierno, coordinado con el gobierno, y que esto trascienda a las tres comunidades autónomas”, diu Ignacio Jiménez per destacar que una de les claus és“trascender fronteras administrativas”, de manera que proposa la creació d’un Parque Nacional, amb la consegüent pèrdua d’autonomia de valencians, aragonesos i catalans.

Maestrazgo-Els Ports concep el despoblament rural en benefici propi

“Abandono rural, creo que es la clave. Porque esa es la gran oportunidad,” diu Ignacio Jiménez davant de les desenes de congressistes presents. El despoblament ofereix, segons el biòleg, una conjuntura favorable i no és el problema a batre. L’oportunitat l’ofereixen les zones despoblades, tal com havia denunciat Carlos Molina de la Plataforma No Yellowstone Europeo, en l’entrevista a la revista El Temps(16.6.2020), en la qual deia que “Utilitzen la lluita contra el despoblament com a ham per guanyar adhesions, però en realitat ells no volen solucionar el despoblament sinó utilitzar-lo en benefici propi perquè són conscients que a hores d’ara és un tema que està en l’agenda pública. El projecte no ve a frenar la despoblació, sinó a utilitzar-la en la seua campanya de promoció”. I, Jiménez encara insisteix de nou apuntant que “el tema del abandono rural para mi es essencial meterlo en el relato”, entenent el relat com el discurs que acull “paisaje, fauna llamativa, cultura y desarrollo local”, és a dir, que no passa de ser un mer adornament sobre el qual no en sap dir res més.

Ignacio Jiménez insisteix en la importància que té el despoblament comparant la densitat poblacional amb la de països on existeixen importants safaris: “La densidad media equivalente a Kazajistán (7,5 hab/km2), pero en el lado occidental ya estamos con la densidad de Namibia (2,6 hab/km2), el segundo país menos densamente poblado del mundo”.

Maestrazgo-Els Ports fa jocs lingüístics per potenciar la connivència amb els funcionaris de l’administració

Ignació Jiménez assenyala que per al projecte Maestrazgo-Els Ports s’ha constatat com a “Muy importante” la “Participación activa de los funcionarios del gobierno”, i s’entreté a indicar quin espai ocupen aquests servidors públics tan especials (“España tiene unos personajes que para mi son fascinantes. Esta cosa intermedia entre el jefe de servicio y el director general”) i, finalment, explicita que aquesta relació de connivència permet executur accions com si fos part del govern (“Son funcionarios, conocen súper bien el sistema administrativo, muchos de ellos son excelentes técnicos, y si tu puedes trabajar con ellos, no estás trabajando con los políticos y estás dentro del sistema articulando con el gobierno”). Es tracta de tot un discurs que en els darrers set mesos havia estat suavitzant i que és l’evolució d’aquesta manera de procedir tan evident.

Maestrazgo-Els Ports ha amagat Wyss Foundation durant set mesos després d’haver venut com un èxit el seu suport econòmic en el Congreso Nacional Ecoturismo

La procedència dels fons d’Ignacio Jiménez i de Maestrazgo-Els Ports era una incògnita en totes les entrevistes que havia ofert Ignacio Jiménez des de l’any 2018. Dos anys de silencis que es trencaren el 30 de maig en assenyalar a Radio Castellón que es tractava de “capital internacional”, que en l’entrevista d’Arnal (2 de juny) concretaria en Fidelity Charitable i que en la de Violeta Tena (12 de juny) modificaria a Fidelity Trust. Després del 25 de juny, quan la Directa descobreix que és Wyss Foundation que està dotant econòmicament Global Nature i el projecte, primer es nega aquesta connexió per a validar-la posteriorment. Ara, en visualitzar aquest vídeo que havia passat desapercebut als investigadors, es constata que Ignacio Jiménez mentia en la reunió de presentació del seu megraprojecte a Rossell perquè apuntava que no s’havia fet referencia a Wyss perquè té el contracte amb una altra fundació, quan tots realment saben que la importància de tot plegat està en què els diners vinguen de Wyss, com ell diu, “Wyss Foundation es en este momento la mayor organización de financiación de conservación del mundo, salió en un editorial del New York Times diciendo que iba a meter 1.000 millones de dólares en conservación”.

El projecte Maestrazgo-Els Ports és ahistòric i aculturitzador

“El nombre de Three Kingdoms mola, ja lo hemos provado con los ingleses, con los americanos, tiene onda y es fácil de recordar” o “Hay un misterio fascinante de frontera mágica. Hayalgo, acá, de los Templarios, el Rey don Jaume, hay una cosa fuerte que traviesa lo cualitativo, difícil de medir” són dues de les intervencions del biòleg per referir-se a la història del país. Es tracta de dos exemples clarificadors del poc respecte que mostra per ciències socials com la història. L’únic interès és vendre un producte al mercat turístic anglòfon americà o anglès.

 

Podeu veure on està penjat el vídeo a YouTube ací: Parte 9. Intercambio de experiencias entre gestores de destinos. 

 

Només amb el teu suport tindrem viabilitat i independència financera. Amb una aportació de 150€ a la fundació Jordi de Sant Jordi podries recuperar fins al 100% de l'import.

Impulsem Nosaltres La Veu, recuperem Diari La Veu!

Fes-te agermanada ací