L’hidrogen verd

per Raimon Perea Marin, Energies per moure el País

Territori

Energies per moure el País: l’hidrogen verd /pxhere
Energies per moure el País: l’hidrogen verd /pxhere

És evident que les fonts d'energia que hem emprat els valencians a casa i a la feina han anat canviant al llarg del temps. Des del carbó que es produïa, per exemple a la Font Roja (a l'Alcoià), fins a fonts més avançades com la nuclear a la vall de Cofrents o els refinats d'origen fòssil a Castelló. Una de les fonts més comunes a casa nostra, però, és el gas natural que es fa servir a moltes ciutats i pobles per cuinar i escalfar la casa o l'aigua per dutxar-se. El gas natural, a més, es fa servir a l'indústria tèxtil a les comarques centrals, a la ceràmica a la Plana de Castelló o a la dedicada a la generació d'energia elèctrica, a Sagunt. Aquestes activitats, sense cap dubte, contribueixen de forma significativa a les emissions de CO2, les quals cal reduir si volem tenir un país on puguem viure de forma sostinguda sense haver de prescindir dels estàndards de vida que hui gaudim.

Per reduir l'empremta de CO2 provinent del gas natural ja hi ha iniciatives a diversos països europeus com França o el Regne Unit. Al nord de França, en concret al poblet de Cappelle-la-Grande, s'està substituint part del gas natural a la xarxa per hidrogen generat a partir descomposició d'aigua utilitzant electricitat (hidròlisis). Aquest és l'anomenat "hidrogen verd". Quan es crema l'hidrogen al foguer de casa o les calderes no genera CO i, a  més, si ha estat generat amb electricitat renovable -com ara la fotovoltaica o l'eòlica-, l'empremta de CO2 esdevé realment baixa. D'altra banda, a la zona de Leeds (al Regne Unit) el govern està incentivant la substitució de part del gas natural utilitzat per a l'ús domèstic i industrial per hidrogen. No obstant això, aquest hidrogen no es generarà amb renovables, sino que ho farà a partir de recursos fòssils que generen grans quantitats de CO2 que seran capturades i emmagatzemades de forma definitiva sota terra. Però cal destacar que aquesta estratègia és considerada transitòria.

Si mirem al nostre voltant, l'ús de l'hidrògen verd va fent-se més freqüent. Al País Basc, per exemple, començaran a utilitzar-lo a l'indústria del port de Bilbao en 2 o 3 anys. A Portugal, s'està treballant per construir la planta d'hidrogen verd més gran de tota Europa, que suplirà l'indústria i el consum casolà de la zona. El Govern d'Espanya recentment ha establert un full de ruta per a aprofitar el potencial en aquest sector. Però aquest són només alguns exemples, n'hi ha moltes més iniciatives, tant privades com publiques, arreu del món encaminades a utilitzar l'hidrogen verd com a font d'energia.

Aquestes iniciatives són conseqüència del - o, potser, estan motivades pel- desenvolupament de la tecnologia de l'hidrogen verd, la qual s'està aproximant als estandards de rendibilitat de les fonts fòssils (com el gas natural, per exemple); i s'espera que siga econòmicament competitiu en els pròxims deu anys. Cal remarcar que l'hidrogen, a banda de ser una font d'energia per a escalfar, cuinar, generar electricitat, mobilitat, etc., s'utilitza per a produir fertilitzants i altres productes d'ús diari. A més a més, l'ús de l'hidrogen verd és part fonamental de l'European Green Deal de l'EU, una mesura pensada per a aconseguir una economia lliure d'emissions de gasos d'efecte hivernacle en l'any 2050. El seu ús també forma part del compromís adquirit als Acords de París l'any 2016. 

És ben cert que aquesta substitució progressiva de gas natural per l'hidrogen té uns límits, donats per les infraestructures existents. A més, cal pensar ben bé on i com es genera, ateses les limitacions de la xarxa elèctrica. Si més no, l'hidrogen verd està encaminat a ser part de la solució al trenca-caps energètic que se'ns presenta. Ara bé, què estem fent -o què volem fer- al País Valencià? Es podria utilitzar aquesta oportunitat per fer-ne ús d'un dels nostres majors recursos naturals: el Sol. Amb aquest, es podria generar una economia de valor afegit alhora que s'és part de la solució d'aquest trenca-caps energètic del futur. Un pas endavant en aquesta àrea podria ajudar a enriquir el País Valencià en molts aspectes - i no només l'econòmic- i desacoblar la dependència d'economies cícliques per generar un futur sostenible per a joves i vells.

 

Només amb el teu suport tindrem viabilitat i independència financera. Amb una aportació de 150€ a la fundació Jordi de Sant Jordi podries recuperar fins al 100% de l'import.

Impulsem Nosaltres La Veu, recuperem Diari La Veu!

Fes-te agermanada ací