Llengües indoeuropees i etimologia: cognats en el valencià i l’anglés

per AulaCodi

Llengua

Què són i com van sorgir les llengües indoeuropees? Per mitjà de l’etimologia, és a dir, la ciència que estudia l’origen de es paraules, Xavier Moreno tracta d’establir paral·lelismes lèxics entre dues llengües que poden semblar molt distants entre elles: el valencià i l’anglés. Amb aquesta comparació s’evidencia que ambdues llengües provenen d’una llengua ancestral comuna que va donar lloc a les diferents famílies de les principals llengües europees.

 

Només amb el teu suport tindrem viabilitat i independència financera. Amb una aportació de 150€ a la fundació Jordi de Sant Jordi podries recuperar fins al 100% de l'import.

Impulsem Nosaltres La Veu, recuperem Diari La Veu!

Fes-te agermanada ací