Els representants ecologistes en la Junta Rectora del Parc Natural del Túria s'oposen a la variant sud de Pedralba

per Acció Ecologista - Agró, Associació Cultural 9 d’Octubre de Vilamarxant

Territori

Pedralba/ Omar Cervera
Pedralba/ Omar Cervera

Acció Ecologista-Agró i l’Associació Cultural 9 d’Octubre de Vilamarxant (El Camp de Túria, València), com a representants de les associacions relacionades amb l'estudi i conservació del patrimoni cultural i natural i amb la participació ciutadana en la conservació del medi ambient en la Junta Rectora del Parc Natural del Túria, estem totalment en contra de l’actual intent de la Diputació de València de construir la variant sud de Pedralba (La Serrania, València). Esta carretera, que crearà una barrera entre el poble de Pedralba i el riu, està projectada en terrenys inundables i amb la màxima protecció d’este parc natural.

De fet, com denunciem les dues entitats ecologistes representades en la Junta Rectora del Parc Natural del Túria, el projecte de variant sud de Pedralba va en contra de la normativa vigent i dels acords aconseguits durant els últims anys, tant en Les Corts Valencianes com entre la Generalitat Valenciana, la Diputació de València, l’Ajuntament de Pedralba i les entitats ciutadanes.

Esta polèmica carretera es va gestar durant els últims anys del govern del Partit Popular (PP) en la Generalitat i en la Diputació amb diverses irregularitats. Per exemple, durant la seua tramitació no es va donar veu a la Junta Rectora del Túria, l'exposició pública es va realitzar en l’agost de 2014 (dificultant així la participació ciutadana) i l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) presentava errors inexplicables que van motivar una Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) favorable, ara caducada i prorrogada fora de termini sense cap mena de justificació.

També cal destacar que este traçat ja va ser rebutjat pel Ple de l'Ajuntament de Pedralba en 2006 i en 2016 per la Junta Rectora del Túria. De fet, la normativa d’este parc natural exigix per a noves infraestructures prioritzar alternatives que no afecten les zones de màxima protecció, ni discórreguen en paral·lel al llit del riu ni produïsquen fragmentació d'hàbitats, tres requisits que incomplix el projecte de variant sud de Pedralba.

Com denunciem AE-Agró i l’Associació Cultural 9 d’Octubre, mai es va realitzar l’estudi ambiental de les diferents alternatives possibles a la variant sud de Pedralba, perquè la Diputació va descartar la resta d'alternatives per motius econòmics en l'EIA que va motivar la DIA favorable.

Per tots estos motius, les dues entitats ecologistes amb representants en la Junta Rectora del Parc Natural del Túria volem mostrar el nostre total suport a les accions empreses contra esta carretera, que ha de desviar el trànsit del nucli urbà, per part de l'Associació en Defensa del Paisatge de Pedralba.

Demanem a l’ajuntament d’esta localitat que cedisca immediatament, tal com es va comprometre, els terrenys necessaris per a l'habilitació d'aparcaments pròxims a l'actual carretera i, així, poder prohibir que s'aparque en ella. I, per descomptat, exigim a la Diputació que complisca amb els compromisos de l'anterior legislatura de realitzar un estudi d'alternatives a la variant sud i de construir aparcaments pròxims a l'actual carretera.

AE-Agró i l’Associació Cultural 9 d’Octubre esperem que la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica faça honor al seu nom i admeta a tràmit el recurs d'alçada presentat per l'Associació de Defensa del Paisatge de Pedralba contra la variant sud.

Finalment, emplacem públicament a la presidència de la Junta Rectora del Túria a convocar, com més prompte millor, una reunió en la qual s'incloga un punt que analitze la conveniència o no de la construcció d’esta carretera, actualment projectada en zona inundable, en paral·lel al riu i en zona de màxima protecció del parc natural.

 

Només amb el teu suport tindrem viabilitat i independència financera. Amb una aportació de 150€ a la fundació Jordi de Sant Jordi podries recuperar fins al 100% de l'import.

Impulsem Nosaltres La Veu, recuperem Diari La Veu!

Fes-te agermanada ací