Ecologistes en Acció se suma a una ciberacció que demana una moratòria al Pla 5G

per Ecologistes en Acció País Valencià

Societat

Els plans d'estímul europeus destinats a contribuir a la recuperació econòmica dels estats membres després de la paralització causada per la COVID-19, en particular els 750.000 milions d'euros del pla 'Next Generation EU', estan condicionant el seu accés a un procés de digitalització total de l'economia, és a dir, a la instal·lació completa de la xarxa 5G i 6G: "La intel·ligència artificial, la ciberseguretat, les dades i la infraestructura de computació en núvol, les xarxes 5G i 6G, els superordinadors i els ordinadors quàntics, i les tecnologies de cadena de blocs".
 
Aquesta aposta pressupostària s'uneix als milers de milions d'euros ja invertits en el desplegament del 5G i en els nous projectes miners de 'materials crítics' per a les seues tecnologies associades. Per a Ecologistes en Acció aquesta aposta s'està realitzant sense un debat polític, científic, social, sanitari, ambiental i econòmic seriosos, per la qual cosa no s'està complint el principi de precaució.
 
Ja només amb el programa Horitzó 2020, la UE ha injectat 700 milions d'euros al consorci publicoprivat per al 5G (5G PPP), mentre que centenars de projectes de mineria terrestre i en fons marins han rebut milers de milions d'euros extra. Aquests projectes inclouen components d'enginyeria social destinats a aconseguir l'acceptabilitat social de la destrucció i els impactes sobre la salut i ecosistemes associats a l'extractivisme.
 
Aquest procés, en l'àmbit de la UE, està suposant una desregularització que es fa evident per al cas del 5G en el Pla d'Acció 5G i el reglament europeu del Codi Europeu de Comunicacions Electròniques (Electronic Communications Code), que evitarà els tràmits fins ara necessaris per a les infraestructures de telefonia. Les noves lleis de foment d'iniciatives empresarials o competitivitat, a més, soscaven els processos d'avaluació d'impacte ambiental i les possibilitats d'un qüestionament democràtic de l'extensió d'aquesta tecnologia.
 
A l'Estat espanyol es viu una situació semblant. L'extensió de la tecnologia 5G continua avançant a un ritme cada vegada més accelerat. El 31 d'octubre de 2020 és la data triada com a límit per a la finalització del procés pel qual s'alliberaran les freqüències assignades als canals de televisió en la banda de 700MHz amb l'objectiu que es puguen utilitzar per a desplegar les futures xarxes 5G, el procés conegut com a Segon Dividend Digital.
 
La licitació de la banda de freqüències de 700 Mhz per a serveis 5G, i la seua subhasta entre les companyies de telecomunicació, es produiria durant el primer trimestre de 2021. En paral·lel, durant la presentació de l'informe de l'Observatori Nacional 5G, entitat formada pel Govern i el Mobile World Capital de Barcelona, s'anunciava que al llarg del mes de juliol previsiblement s'adjudicarien fins a vuit nous projectes pilot de desenvolupament de 5G a Espanya. Aquests s'afegirien als dos pilots ja concedits a Andalusia i Galícia, liderats per Telefónica i Vodafone.
 
Segons Ecologistes en Acció, aquest desplegament s'està realitzant al marge de l'estat de dret. En un informe de 17 pàgines del Defensor del Poble sobre la tecnologia 5G no sols s'assenyala que el Pla Nacional 5G no ha passat el preceptiu Informe Ambiental Estratègic, sinó que també es denuncia que no s'ha publicat en el BOE i que no se n'ha completat la informació pública, i recomana l'aplicació del principi de precaució.

L'Agència Europea del Medi Ambient, en el seu informe 'Lliçons tardanes d'advertències primerenques', també va sol·licitar l'aplicació del principi de precaució davant de l'extensió de les tecnologies sense fil (per 'perill emergent'). Reivindicava així la necessitat d'estudis i atenció prèvia a tots els factors de risc associats per a evitar situacions de dany social generalitzat que es podrien derivar d'una regulació tardana o insuficient.
 
Per a Ecologistes en Acció, si es continua fent del Pla 5G la condició d'accés als fons de reconstrucció pos COVID-19, i atenent a la quasi impossibilitat per a qualsevol país de renunciar-hi, el que s'està vivint és una imposició de facto de la tecnologia 5G. Això es realitza en un moment en què el debat polític, social, científic, econòmic i sanitari sobre els seus efectes continua sent insuficient.
 
L'organització ecologista s'afegeix així a altres veus que reivindiquen que el sensat seria aplicar el principi de precaució i dotar a la societat civil del temps i els mitjans necessaris per a avaluar els impactes. A partir de l'avaluació es podria decidir democràticament si aquesta tecnologia es troba o no en línia amb els seus interessos i prioritats.
 
Per tot això, Ecologistes en Acció se suma a més d'un centenar d'organitzacions veïnals, ambientals, socials i de persones malaltes i afectades de tot el territori de l'Estat espanyol, per a impulsar una ciberacció en què sol·liciten una moratòria immediata al desplegament de les xarxes 5G i els seus projectes pilot, apostant per l'aplicació del principi de precaució davant d'aquesta nova tecnologia.

>>> CIBERACCIÓ: FIRMA PER UNA MORATÒRIA DEL PLA 5G I DELS SEUS PROJECTES PILOT

Només amb el teu suport tindrem viabilitat i independència financera. Amb una aportació de 150€ a la fundació Jordi de Sant Jordi podries recuperar fins al 100% de l'import.

Impulsem Nosaltres La Veu, recuperem Diari La Veu!

Fes-te agermanada ací