AE-Agró al·lega al PORN del Túria per a augmentar la protecció de la desembocadura del nou llit del riu

per Acció Ecologista - Agró

Territori

AE-Agró al·lega al PORN del Túria per a augmentar la protecció de la desembocadura del nou llit del riu
AE-Agró al·lega al PORN del Túria per a augmentar la protecció de la desembocadura del nou llit del riu

Segons contempla el Decret de Modificació del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Túria, el tram final del nou llit permanentment ocupat per la mar Mediterrània ha sigut inclòs dins de la categoria de zonificació d’este parc natural com a Àrea de Connectivitat Fluvial (ACF), formant part del corredor ambiental que permetrà la migració d'espècies piscícoles com l'anguila (Anguilla anguilla). Tanmateix, des d’Acció Ecologista-Agró, tal com hem exposat a la Generalitat Valencianes en les nostres al·legacions al PORN, entenem que la desembocadura del nou llit mereix una protecció major.

Concretament, considerem que hauria de ser inclosa dins de la categoria de zonificació del PORN del Parc Natural del Túria com a Àrea Objecte de Conservació (AOC) per ser un tram del riu de rellevant valor ecològic, presentar una massa d'aigua permanent i estar habitada per espècies de fauna singulars.

Malgrat el seu origen artificial, el disseny de la desembocadura del nou llit ha permés la formació d'un hàbitat amb característiques pròpies dels estuaris, com són la barreja d'aigües dolces i salades i l'existència d'un gradient de salinitat des de la zona de l'interior fins a la mar oberta. D'altra banda, en el sector ocupat per la mar, es donen unes circumstàncies poc habituals en el litoral valencià, com són aigües marines amb escàs onatge, reduïda profunditat i fons en els quals, de manera intermitent, es depositen sediments fins d'origen fluvial.

Fruit d’estes circumstàncies poc habituals, la desembocadura del nou llit del Túria és una zona molt rica en cloïssa de carril (Ruditapes decussatus) i on també existixen colònies de poliquets i cucs amb tubs calcaris, que fixen el carbonat càlcic i generen xicotets esculls que incrementen l'heterogeneïtat del sediment.

Al mateix temps, l'abundància de peixos explica que siga una zona d'alimentació d'ocells ictiòfags, com l’agró blau (Ardea cinerea), la corba marina grossa (Phalacrocorax carbo) o el blauet (Alcedo atthis), que també utilitzen altres trams del riu per a alimentar-se. Tampoc és estranya la presència d'àguiles pescadores (Pandion haliaetus) durant la migració, presència que es farà més habitual quan es consolide el projecte de reintroducció d'esta espècie al nostre territori.

A més a més, quan s'establisca un cabal ecològic permanent pel nou llit, les majors restriccions d'ús de les AOC, en comparació amb les establides per les ACF, permetran garantir en la nova desembocadura del Túria els requisits ambientals mínims que necessiten les espècies piscícoles eurihalines, com és el cas de l'anguila, durant el seu procés d'adaptació al canvi de salinitat de l'aigua.

També és previsible que, quan s'establisca un cabal ecològic permanent, s'incremente l'abundància i diversitat del plàncton, els peixos i els ocells en la nova desembocadura del Túria, augmentant significativament el valor ecològic de l'espai i fent-se encara més palesa la conveniència de qualificar-lo com a AOC.

De fet, en repetides ocasions els tècnics de fauna de la Generalitat ja han plantejat la conveniència d'instal·lar en este tram del nou llit del riu plataformes flotants, que recreen els espais requerits per a la nidificació de diferents espècies de xatracs i altres aus, amb la finalitat d'afavorir la recuperació de les seues poblacions al nostre territori.

A més a més, com a conseqüència de l'establiment d'un cabal ecològic, és molt probable que la llúdria (Lutra lutra), espècie que ja està present en l'Assut del Repartiment, colonitze també el tram final del nou llit del Túria i arribe fins a la platja de Pinedo. I des d’ací la llúdria podria iniciar la recolonització del Parc Natural de l’Albufera de València. Les probabilitats perquè açò ocórrega seran significativament majors si es protegix la nova desembocadura del riu com a AOC en lloc d’ACF, ja que este marc legal ajudaria a implementar mesures de gestió dirigides a tal finalitat.

Per tots els motius exposats, des d’Acció Ecologista-Agró considerem que el tram del nou llit permanentment ocupat per la mar Mediterrània ha de ser declarat com a AOC i no com a ACF pel PORN del Parc Natural del Túria. La zona de la nova desembocadura del riu proposada com a AOC ocuparia una superfície total de 50,5 hectàrees, amb un perímetre de 7.229 metres i una longitud de 3.195 metres en el marge esquerre i de 3.472 metres en el marge dret. La seua amplària variaria entre els 135 i 170 metres.

 

Només amb el teu suport tindrem viabilitat i independència financera. Amb una aportació de 150€ a la fundació Jordi de Sant Jordi podries recuperar fins al 100% de l'import.

Impulsem Nosaltres La Veu, recuperem Diari La Veu!

Informa't i fes-te agermanada ací