Ús i abús al Parc Natural del Riu Túria

per Acció Ecologista - Agró

Territori

Ús i abús al Parc Natural del Riu Túria
Ús i abús al Parc Natural del Riu Túria

El Parc Natural del Riu Túria rep més d’un milió de visitants anualment. Així que regular l’ús públic en este espai protegit resulta bàsic per a conciliar la conservació dels seus valors naturals amb el gaudi dels visitants. Per exemple, pel que respecta a activitats com la caça, la circulació de bicicletes o les limitacions que afecten els gossos que acompanyen als visitants. I el moment de fer-ho, i de fer-ho correctament per a evitar abusos, és ara, ja que la Generalitat Valenciana acaba de publicar el Decret de Modificació del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Túria.

Des d’Acció Ecologista-Agró entenem que per a garantir la seguretat dels visitants d’este parc natural (recordem, més d’un milió cada any), resulta necessari informar-los de les zones i períodes on i quan es realitza la pràctica cinegètica amb armes de foc. Per això, en les nostres al·legacions al Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Túria hem proposat que siga obligatori posar cartells informatius en camins, pistes, sendes i senders, anunciant les dates i els horaris quan es preveu la caça amb armes de foc.

Concretament, quan un camí, pista, senda o sender travesse una zona d’aprofitament cinegètic, volem que el seu titular col·loque, amb almenys una setmana d’antelació, un cartell informatiu que indique les dates i l’horari en el qual es preveu la caça per a garantir la seguretat dels visitants i evitar accidents amb armes de foc.

Des d’AE-Agró també entenem que en el territori valencià els usuaris de les bicicletes tot terreny (BTT) disposen de suficients recursos on desenvolupar la seua activitat esportiva. I que està àmpliament demostrat que la utilització de les BTT per sendes augmenta l’erosió dels espais forestals, els danys a la vegetació i les molèsties a la fauna.

Per estos motius, considerem inexplicables els canvis introduïts en el PORN del Túria, respecte al projecte de decret de 2018, sobre les BTT i demanem a la Generalitat Valenciana l’establiment de majors restriccions per a la circulació de bicicletes. Per exemple, hem proposat que en les sendes i itineraris naturals que discorren fora de carreteres o pistes només estiga permés el trànsit a peu.

També hem sol·licitat que la velocitat màxima pel recorregut del Parc Fluvial i per pistes forestals d’este parc natural siga de 20 kilòmetres per hora, tant per a bicicletes com per a cavalls. I que, quan l’amplària d’un camí siga inferior a 2,5 metres, la velocitat màxima es limite a 15 kilòmetres per hora. A més a més, per a no alterar la tranquil·litat de la fauna, hem demanat que no es permeten curses nocturnes ni peu ni en bicicletes en tot l’àmbit del parc natural.

Finalment, pel que respecta a l’ús públic en el Riu Túria ens crida l’atenció la qüestió dels gossos. Segons el PORN, els dels caçadors, els quals s’han regulat com a “aprofitament forestal”, poden anar sempre solts. Però, en canvi, els gossos de la resta de ciutadans han d’anar sí o sí lligats. Esta limitació la trobem massa restrictiva, ja que existixen zones i èpoques de l’any en les quals es podria permetre que anaren sense nugar.

Per això, hem sol·licitat que es permeta que en algunes categories de zonificació d’este parc natural i en els moments amb menor afluència de visitants es permeta que els ciutadans puguen passejar els seus gossos sense portar-los lligats, de la mateixa manera que es fa en la resta de terrenys forestals.

 

Només amb el teu suport tindrem viabilitat i independència financera. Amb una aportació de 150€ a la fundació Jordi de Sant Jordi podries recuperar fins al 100% de l'import.

Impulsem Nosaltres La Veu, recuperem Diari La Veu!

Fes-te agermanada ací