«Nos tienes que hablar en castellano»: nova actuació valencianofòbica de la Guàrdia Civil

La Plataforma per la Llengua demana a la Guàrdia Civil que elabore un protocol d’atenció en valencià

per Plataforma per la Llengua

Llengua

El 2 de febrer, Antoni circulava amb el seu vehicle per un camí d’Almassora (la Plana Alta) i dos agents de la Guàrdia Civil li van demanar el permís de conduir i la documentació del vehicle, i li van escorcollar la motxilla. Antoni va començar a dir alguna paraula en valencià i els agents de la Guàrdia Civil, sense manifestar si l’entenien o no, li van dir: «Nos tienes que hablar en castellano».

Antoni va respondre que podia expressar-se en qualsevol de les dues llengües oficials, en castellà o en valencià. Els agents es van referir a la Constitució Espanyola del 1978 i van posar en dubte els drets del ciutadà. En vista del requeriment dels guàrdies civils i per evitar més tensió, Antoni va renunciar al seu dret d’expressar-se en valencià i va continuar en castellà.

La conducta descrita dels guàrdies civils comporta una vulneració de l’article 9.2 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana: «Tots els ciutadans valencians tindran dret a dirigir-se a l’Administració de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada». A més, els guàrdies civils i la resta de les forces de seguretat, per llei, han de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua oficial que aquest sol·licite. Així ho diu l’article 54.11 del Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que preveu que els treballadors de l’Administració general de l’Estat «han de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que sol·licite sempre que siga oficial en el territori».

El delegat de la Plataforma per la Llengua, Manuel Carceller, ha declarat que «l’Estatut de l’empleat públic no obliga els funcionaris individualment a saber valencià, però imposa a l’Administració el deure d’organitzar-se per a poder atendre en valencià. En tot cas, un treballador públic no té dret a exigir als ciutadans que no parlen una llengua oficial». Per això, la Plataforma per la Llengua demana a la Delegació del Govern al País Valencià la creació d’un protocol d’actuació per a l’atenció a la ciutadania en valencià per part de la Guàrdia Civil.

A més, el portaveu de l’ONG del valencià ha afirmat que la conducta dels agents a Almassora d’impedir a un ciutadà el dret de parlar valencià va ser discriminatòria i comporta una infracció greu o molt greu, segons la Llei orgànica 12/2007, de 22 d’octubre, del règim disciplinari de la Guàrdia Civil. És per això que la Plataforma per la Llengua demana una investigació dels fets a fi de poder iniciar un procediment sancionador contra els agents, tal com preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

La publicació d'aquest contingut ha sigut possible gràcies a les més de 600 agermanades.
Amb una donació de 150€ a la fundació Jordi de Sant
Jordi és possible recuperar fins al 100% de l'import.

Suma-t’hi! Només amb el teu suport recuperarem Diari La Veu!
Agermana't ací