El Síndic de Greuges pretén imposar el castellà a l’Ajuntament de Bellreguard

La institució ha sol·licitat al consistori d'aquest municipi de la Safor, presidit per Àlex Ruiz, de Compromís, que redacte en castellà «tots els escrits i comunicacions» que remeta a aquesta institució en relació a una queixa

per NLV

Llengua

L'alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz
L'alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha sol·licitat a l’Ajuntament de Bellreguard (la Safor), presidit per Àlex Ruiz, de Compromís, que redacte en castellà «tots els escrits i comunicacions» que remeta a la institució en relació a una queixa «que es va dirigir a la Sindicatura en castellà», ja que la persona promotora «va elegir la llengua oficial en la qual vol relacionar-se i rebre les respostes de l’Administració, segons el que preveu l’article 9 de l’Estatut d’Autonomia». Ja que, «és possible que es traslladen a la persona interessada, la qual té dret a rebre-les en la llengua oficial que va elegir».

Tanmateix, en el requeriment de la Sindicatura de Greuges, no consta enlloc que la persona que va presentar la queixa va iniciar en valencià les seues peticions a l’Ajuntament de Bellreguard i tampoc no té en compte l’aplicació del reglament municipal d'ús preferencial del valencià d’aquest ajuntament. Un reglament que en l’article 2 disposa que «el valencià és la llengua pròpia del municipi de Bellreguard i que tots tenen el dret de conéixer-lo i usar-lo oralment i per escrit en les instàncies públiques, amb plens efectes administratius i jurídics».

La queixa esmentada va ser presentada per LCP, veí del municipi, arran de la suposada falta de contestació de l’Ajuntament de Bellreguard en temps i forma a un escrit redactat en valencià (com hem dit), amb registre d’entrada de juny del 2020, amb tres peticions relacionades amb els desperfectes que va patir el passeig marítim de la platja d’aquest municipi de la Safor a causa de la borrasca Glòria el gener del 2020. Un escrit al qual se'n va sumar uns dies després un altre, amb les mateixes peticions i també en valencià, presentat per tres veïnes, en nom propi i com a mandatàries de les persones relacionades amb les 601 signatures aportades, que formen la Plataforma Salvem les platges del sud de Gandia, pendent encara d’acreditar en legal forma la seua personalitat jurídica davant de l’Ajuntament. Una organització abans anomenada Plataforma Salvem la Platja de Bellreguard.

Però, com s’exposa en la resposta al primer requeriment de la Sindicatura de Greuges al consistori de Bellreguard, del novembre del 2020, l’alcalde «va contestar verbalment en diverses reunions les qüestions plantejades per LCP». També ho va fer de manera «expressa i per escrit» en el seu extens document dirigit al Síndic de Greuges.

Tot i això, el 3 de febrer del 2021, el Síndic de Greuges va notificar a l’Ajuntament la resolució de l’expedient de la queixa iniciada únicament per LCP, per «falta de resposta a l’escrit signat per sis-centes persones en relació amb les destrosses al passeig marítim pel temporal Glòria».

En aquesta resolució del Síndic de Greuges, en castellà, hi consta de forma literal que «respecte de la llengua elegida per la persona en tramitació de la queixa, d'acord a la nostra Constitució, el castellà és la llengua oficial de l’Estat i tots els espanyols tenen el deure de conéixer-la i el dret d’usar-la». 

A més, hi insisteix que «l’article 15.3 de la Llei 39/2015 (llengua dels procediments) ordena de manera específica a l'administració instructora la traducció dels documents adreçats a les persones interessades que així ho sol·liciten, i s'ha de tenir present que l'administració instructora és precisament l'autora de l'acte qüestionat per la persona». I, atés que -repeteix-  «el Síndic no és administració instructora d'expedients administratius de la Llei 39/2015, correspon a l'administració instructora de l'expedient administratiu de què deriva l'actuació qüestionada, respondre davant la ciutadania tenint en compte el seu dret a exercir la seua opció lingüística». Perquè -hi afegeix- «la causa primera de la intervenció, tant del Síndic com de la mateixa administració» és «el servei a la ciutadania, que té dret a comunicar-se, en la llengua que trie». Fins i tot afirma que «el fet que la persona promotora de la queixa haja acceptat respondre en valencià, no suposa cap obstacle perquè es tinga en compte el que s'ha exposat».

Així, el Síndic de Greuges resol «recomanar a l'Ajuntament de Bellreguart [sic] que done resposta a la petició de juny del 2020», «recordar a l'Ajuntament de Bellreguart [sic], que el deure de col·laboració amb el Síndic implica donar resposta als requeriments d'informació en els termes formulats, tant en el contingut, com en la llengua utilitzada (respectant l'opció declarada per les persones)» i «comunicar a l'administració esmentada, que les seues autoritats i/o personal funcionari estaran obligats a respondre per escrit a la present Resolució».

A causa d’això, l’alcalde, Àlex Ruiz, ha presentat aquest dimecres a la Sindicatura de Greuges una resolució d’alcaldia en què exposa la vulneració de les normes reguladores de l’ús del valencià per les institucions de la Generalitat Valenciana i la infracció dels drets lingüístics de l’Ajuntament de Bellreguard i, en base a consideracions jurídiques i a la legislació aplicable, sol·licita al Síndic de Greuges «còpia de tots els escrits interposats per LCP i, en especial, els documents on conste l’apoderament i representació en legal forma de cadascuna de les 601 persones a l’esmentat ciutadà, a les quals es fa referència en les actuacions de la queixa», tenint en compte que «en el moment de dictar-se aquesta resolució, ja s’ha procedit a notificar la resposta per escrit a la persona que ha interposat la queixa, així com a la resta de persones que diuen que van actuar en nom de 601 persones més».

També sol·licita a aquesta institució que notifique a l’Ajuntament «redactats íntegrament en valencià tots els escrits i comunicacions de la queixa esmentada, en compliment de la normativa reguladora d’aplicació de l’ús del valencià per les institucions de la Generalitat Valenciana i atesa la regulació dels drets lingüístics exposats anteriorment, i que corregisca i modifique el nom del municipi en els seus escrits fent constar el nom correcte de Bellreguard (acabat en d, i no en t)».

A més, exigeix al Síndic de Greuges «el reconeixement per escrit de la vulneració de les normes reguladores de l’ús del valencià per les institucions de la Generalitat Valenciana i la infracció dels drets lingüístics de l'Ajuntament de Bellreguard en les actuacions de la queixa esmentada modificant i rectificant-ne la petició a l’Ajuntament de remetre en castellà tots els escrits i comunicacions, contrària a l’ordenament jurídic».

Per concloure, sol·licita «l’arxiu de la queixa per haver donat compliment a la recomanació de respondre per escrit a les persones interessades, una vegada s’acomplisquen les anteriors peticions». 

 

Agermana't
Cada dia estem més prop d'aconseguir l'objectiu de recuperar Diari La Veu. Amb una aportació de 150€ podràs obtindre una devolució de fins al 100% de l'import. Et necessitem ara. Informa't ací