Ports de l'Estat determina que la declaració ambiental del port de València segueix vigent

per EP / NLV

Territori

EP | Rober Solsona
EP | Rober Solsona

Ports de l'Estat ha determinat que la declaració d'impacte ambiental (DIA) per a l'ampliació nord del port de València, concedida el 2007, segueix vigent i que l'Autoritat Portuària de València (APV) és l'encarregada de determinar la necessitat d'una nova avaluació.

Així consta en l'informe jurídic que ha dut a terme en resposta a la consulta de Valenciaport sobre la tramitació ambiental de l'avantprojecte de les obres per al desenvolupament de la nova terminal de contenidors del port de València, ha informat aquest ens que depén del Ministeri de Transports.

Segons el seu parer, ja que el projecte d'ampliació compta amb una DIA favorable i les obres van començar a executar-se abans de complir-se un any des que es publicara, aquesta declaració segueix vigent i «no incorre en cap dels supòsits de caducitat de les legislacions en matèria d'avaluació ambiental, incloent-hi l'actual Llei 21/2013, d'avaluació ambiental».

Una altra de les conclusions és que les modificacions plantejades en l'avantprojecte de les obres a executar per al desenvolupament de la terminal de contenidors en l'ampliació nord «no semblen incórrer» en cap dels supòsits de l'article 7.2.c de la Llei 21/2013 d'avaluació ambiental, que determina quan les modificacions de projectes que compten amb DIA en vigor han de sotmetre's a una nova avaluació ambiental.

No obstant això, Ports destaca que l'APV, en la seua condició d'òrgan substantiu del projecte d'acord a la resolució de 31 de març del 2021 del Ministeri, serà qui ha d'assumir la responsabilitat de determinar la submissió o no a avaluació ambiental de les actuacions contemplades en l'avantprojecte presentat. Per tant, la nota tècnica i l'informe jurídic que ha remès «no constitueixen res més que una resposta de caràcter informatiu» a la consulta feta.

El dragatge no ha d'incrementar els abocaments al litoral

També recomana que, en cas que Valenciaport considere que la versió final de l'avantprojecte eximeix d'avaluació ambiental simplificada, s'acredite prèviament l'aprovació dels corresponents projectes. També aconsella que la intensificació de l'activitat de dragatge a la dàrsena interior del port no conduïsca a un increment significatiu d'abocaments al litoral pel que fa al projecte original sotmès a declaració ambiental.

Una altra de les seues recomanacions és que el material sobrant procedent de les demolicions o de la retirada prevista d'instal·lacions portuàries ja executades, i que figuren sense destinació concreta, siga reutilitzat per a reblir esplanades o per a altres infraestructures del port, de manera que no supose un increment significatiu de la generació de residus respecte al projecte original.

I, finalment, que es constate la inexistència de nous jaciments no inventariats en els estudis arqueològics més detallats establits en la DIA com a mesura correctora.

Agermana't

Cada dia estem més prop d'aconseguir l'objectiu de recuperar Diari La Veu. Amb una aportació de 150€ podràs obtindre una devolució de fins al 100% de l'import. Et necessitem ara. Informa't ací