Dades sobre el valor econòmic del valencià

per Manel Carceller

Tribuna

Dades sobre el valor econòmic del valencià
Dades sobre el valor econòmic del valencià

La Conselleria d'Educació i Cultura va fer públic l'estudi Impacte i valor econòmic del valencià, amb dades de 2017, que caldria que fora més conegut i valorat. La investigació va ser fruit del treball d’un equip dirigit per Joaquim Maudos, Ferran Pascual i Ernest Reig, de l’IVIE (Institut valencià d’investigacions econòmiques). La llengua pròpia, en el nostre cas el valencià/català, és en si un bé públic al seu territori. Però, d'acord amb els autors d'aquest estudi, podem afirmar que «la llengua també té una contribució directa a l'economia del país, en termes de producció, de valor afegit i de creació d'ocupació». La llengua d'un país també genera una activitat econòmica concreta. Veiem-la.

Centrant-nos en les editorials, per exemple: el volum de facturació de llibres en valencià va ser de 12,7 milions d'euros, pràcticament la meitat de la facturació de tot el sector; i en les llibreries i biblioteques l'ocupació directa imputada al valencià es va avaluar en 2,1 milions d'euros.

La indústria audiovisual en valencià, segons un estudi fet sobre setanta empreses, va generar el 2016 un valor econòmic de 2,8 milions. Les dades de l'estudi no van tenir en compte les activitats de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que va entrar en funcionament el 2018; ara lògicament la quantitat seria molt superior. L'impacte de l'ús del valencià en tots els sectors de les arts escèniques va ser de 8,7 milions, incloent-hi artistes, escriptors, periodistes, músics o productors.

En el sector dels mitjans de comunicació, l'edició de periòdics i revistes en valencià va generar un impacte directe de 3,6 milions. L'ús de la llengua pròpia en el sector de les ràdios locals o comarcals va crear 415 ocupacions i 14,5 milions, i en les catorze televisions del territori suposava 2,3 milions. En la premsa digital, l'ús del valencià ja havia generat 38 llocs de treball. Les associacions de promoció del valencià, entre les quals es troba la Plataforma per la Llengua, l'any 2017 vam generar 51 ocupacions i 1,6 milions. El valor econòmic de l'ús del valencià en el món de la comunicació i la publicitat va fer possibles 1.306 ocupacions i una renda de 27,9 milions. En resum, en els dos sectors esmentats, el de la cultura i el dels mitjans de comunicació, l'aportació directa de l'ús del valencià va ser el 2017 de 3.344 ocupacions, que van suposar 74,6 milions d'euros.

En l'ensenyament no universitari, el valor afegit de l'ús del valencià durant el curs 2017-2018, en les dues línies d’ensenyament, en valencià i en castellà, va suposar l'existència de més de 25.000 ocupacions de professorat, més de 4.000 membres del personal no docent, on un 98% correspon a l'educació pública. En l'ensenyament universitari, el valor afegit imputable al valencià afectava més de 2.000 llocs de treball, equivalent a una renda de 96,9 milions d'euros. En total, l'ús del valencià en el sector educatiu va generar el 2017 més de 31.000 llocs de treball amb un valor afegit d'un milió dos-cents mil euros. A banda de l'educació, en les activitats de promoció lingüística en les administracions cal incloure les huitanta oficines de promoció del valencià (AVIVA) i les activitats culturals de les institucions, que van generar 467 llocs de treball i una renda de 27 milions d'euros.

D'acord amb les dades de l'estudi del 2017, els autors demostren que «una llengua no és només un instrument de comunicació que identifica una societat, sinó que també és una font de generació de riquesa i d'activitat econòmica». En relació amb el valor afegit brut, l'impacte del valencià representa ja el 2,1% i, en relació amb l'ocupació, era del 2,95%. Analitzant les xifres de coneixement del valencià, per part de la Plataforma per la Llengua ja vam constatar el 2016 que saber valencià dona majors oportunitats laborals i facilita trobar treball, especialment als joves que busquen la primera ocupació.

Però aquesta idea del valor de la llengua i de la identitat ha estat especialment qüestionada i atacada per sectors de les dretes valencianes, amb discursos incendiaris d'odi i d'enfrontament. Com bé sabem, alguns portaveus de les dretes intenten repetir una mentida cent vegades per veure si alguns la creuen com a veritat. Deixant de banda la irracionalitat, només podrem construir una societat des del respecte pels seus valors, i la llengua n'és una de les pedres angulars.

Agermana't

Cada dia estem més prop d'aconseguir l'objectiu de recuperar Diari La Veu. Amb una aportació de 150€ podràs obtindre una devolució de fins al 100% de l'import. Et necessitem ara. Informa't ací