Entra en vigor la Comissió de Garantia i Avaluació del dret a l'eutanàsia

Aquest òrgan és l'encarregat de dur a terme un control previ a la prestació, resoldre les reclamacions que els pacients li facen arribar i verificar amb posterioritat que la prestació s’ha fet d’acord amb la Llei

per NLV

Societat

Arxiu - Instal·lacions de l'hospital de campanya construït al costat de la Fe
Arxiu - Instal·lacions de l'hospital de campanya construït al costat de la Fe | Rober Solsona

El passat 18 de març va ser aprovada la Llei Orgànica de regulació de l'eutanàsia amb l’objectiu de reconèixer el dret a sol·licitar i rebre la prestació de l’eutanàsia. D’aquesta manera, s’hi planteja la regulació efectiva del dret que correspon a aquelles persones que compleixen els requisits legalment establerts a sol·licitar i rebre l’ajuda necessària per morir dignament, així com el procés que s’ha de dur a terme i les seues garanties. La Llei també recull els drets i deures dels professionals sanitaris que participen en la prestació.

La Llei tenia previst que havia d'entrar en vigor durant aquest mes de juny, llevat de l’article 17, que dona lloc al desenvolupament en l’àmbit autonòmic d’una comissió de garantia i avaluació, que començava a tindre vigència l’endemà de la publicació. Aquest òrgan administratiu de caràcter multidisciplinari és l'encarregat de dur a terme un control previ a la prestació, resoldre les reclamacions que els pacients li facen arribar i verificar amb posterioritat que la prestació s’ha fet d’acord amb la Llei.

Així, la nova Comissió de Garantia i Avaluació del dret a la prestació d'ajuda per a morir del País Valencià s'engega aquest dijous, després de la publicació del decret al Diari Oficial de la Generalitat (DOGV). Aquest òrgan vetlarà perquè els pacients puguen fer aquesta petició tant en centres sanitaris públics com privats, residències o als propis domicilis.

Es tracta d'un òrgan multidisciplinari, amb un número mínim de set membres entre metges, infermeres i juristes, la  finalitat del quals és garantir que tant els professionals com la ciutadania disposen de tota la informació sobre els requisits, procediments i documentació per a exercir aquest dret.

Organitzats en grups de treball, liderats i coordinats des de la Conselleria de Sanitat, diversos equips formats per professionals de Medicina, Infermeria, Farmàcia, Sociologia, Filosofia, Bioètica, Dret i Treball Social han col·laborat per  implantar la Llei orgànica de l'eutanàsia al País Valencià.

Sanitat llançarà un pla d'informació i comunicació sobre el nou dret, dirigit tant a la ciutadania com als sanitaris, a través del seu web en un apartat específic amb contingut informatiu. També informa i forma al personal sanitari, tant de l'àmbit públic com privat, i als professionals dels Serveis d'Atenció al Pacient (SAIP).

Decisió Lliure

En concret, la llei estableix que el sol·licitant de la prestació d'ajuda a morir ha de tindre la nacionalitat espanyola (o residència legal o comptar amb un certificat d’empadronament superior als 12 mesos), ser major d’edat i tindre capacitat i consciència en el moment de la sol·licitud. També ha de disposar per escrit de la informació referent al procés mèdic, inclosa la possibilitat de cures pal·liatives. A més, ha de veure's afligit per un sofriment intolerable a causa d'una malaltia en fase terminal o per una patologia irreversible que provoque greus limitacions a la seua autonomia física.

En cas que la persona no tinga capacitat per a iniciar el procediment d'aplicació de la llei i haja realitzat instruccions prèvies o voluntats anticipades, la sol·licitud la pot presentar el representant designat acreditant la designació i instruccions prèvies de manera inequívoca.

La petició, que el pacient pot revocar en qualsevol moment, s'ha d'efectuar dues vegades en un termini no inferior a 15 dies entre totes dues i després d'un procés deliberatiu amb el metge, qui informa en profunditat i amb garantia del seu enteniment i capacitat del procediment.

Aquestes sol·licituds han de fer-se per escrit i seguint uns passos que estan detallats en la llei. Són tràmits necessaris per a garantir que la decisió es produeix amb absoluta llibertat, autonomia i coneixement.

Si la situació s'ajusta als requisits, el metge responsable emetrà un informe favorable que serà remés a la comissió per a la seua conformitat. En cas contrari, es denegarà la sol·licitud, encara que el pacient podrà recórrer a aquest òrgan per a la revisió del seu cas. Si se li torna a denegar, podrà fer-ho davant el tribunal contenciós administratiu.

Per la seua banda, els professionals directament implicats en la prestació d'ajuda mèdica per morir poden exercir el seu dret a l'objecció de consciència i han de manifestar-lo de forma anticipada i per escrit.

Agermana’t

Cada dia estem més prop d'aconseguir l'objectiu de recuperar Diari La Veu. Amb una aportació de 150€ podràs obtindre una devolució de fins al 100% de l'import. Et necessitem ara. Informa't ací