La vida sexual de la meitat de la població va canviar durant el confinament

Els resultats del «Projecte INSIDE», realitzat per l'equip Salusex, s'han publicat en la prestigiosa revista «Sexuality Research and Social Policy»

per NLV

Societat

La vida sexual de la meitat de la població espanyola va canviar durant el confinament
La vida sexual de la meitat de la població espanyola va canviar durant el confinament

Si creus en el periodisme independent i en valencià, agermana't a La Veu. A més ara podràs desgravar-te fins el 100% de la teua aportació. Informa't ací.

L'equip Salusex, liderat pel catedràtic de la Universitat Jaume I Rafael Ballester i dedicat a l'estudi de la sexualitat humana des de 1993, ha publicat recentment en la prestigiosa revista Sexuality Research and Social Policy els resultats de l'estudi «Projecte INSIDE» que analitza l'impacte que el confinament provocat per la pandèmia de COVID-19 va produir en la vida sexual de la població espanyola.

L'estudi, realitzat per Ballester juntament amb l'investigador Juan Enrique Nebot i altres membres del grup Salusex, es va dur a terme durant els mesos en què el confinament va ser més estricte a Espanya, entre març i maig del 2020. En aquest sentit, cal destacar que és la primera investigació realitzada a Espanya i segona en el món en la qual s'avalua l'impacte sobre la sexualitat no ja de la pandèmia en general, sinó del confinament imposat per aquesta.

El «Projecte INSIDE» va comptar amb una mostra de 1.448 persones d'entre 18 i 60 anys i amb tota mena d'orientacions sexuals i situacions de parella. A totes elles se'ls va administrar una enquesta en línia en la qual es preguntava per aspectes molt variats de la sexualitat.

Globalment, l'estudi ha permès descobrir que per a aproximadament la meitat de la població espanyola (52%) la seua vida sexual va canviar durant el confinament, en el sentit negatiu per al 38% i en el positiu per a tan sols el 14%. Les variables clau que pareixen diferenciar els uns dels altres són haver viscut el confinament en parella, els nivells d'estrès durant eixos mesos i poder gaudir d'una mínima intimitat.

Els que van afirmar que aquesta havia millorat van destacar tindre més freqüència sexual, més temps per a fantasiar i explorar noves pràctiques sexuals i, fins i tot, explorar-se més durant la masturbació. Al mateix temps, els que van manifestar un empitjorament van destacar la disminució de la seua freqüència habitual, no tindre intimitat per a masturbar-se o tindre relacions amb tranquil·litat.

Augment de la masturbació i l'activitat sexual en línia

Els resultats mostren que un 36% de la població espanyola va experimentar més desig sexual durant el confinament, un percentatge quasi idèntic (35%) al dels que van tindre menor desig de l'habitual, enfront del 29% que no va experimentar canvis. En línies generals, van ser més els homes els qui van veure reduït el seu desig i més les dones les que el van veure incrementat.

Així mateix, el confinament va augmentar la freqüència de la masturbació. Si abans d'aquest, un 12,5% dels homes la practicava més d'una vegada al dia, aquest percentatge es va incrementar al 25,8% durant aqueixos mesos. Entre les dones, aquesta freqüència també va passar del 2,5% al 8,1%. No obstant això, aquests resultats no impliquen que la satisfacció fóra també major. De fet, per a un 26,4% de la població les masturbacions van ser menys satisfactòries i només per a un 16,3% van produir major satisfacció.

D'altra banda, un 47% va manifestar haver dedicat més temps a realitzar activitats sexuals en línia. Els homes van passar d'una mitjana de 24 minuts al dia a 35 minuts i en el cas de les dones, de 19 a 31 minuts al dia. Concretament, l'increment de consum de pornografia va ser notable durant eixos mesos.

En general, el percentatge dels qui van dir haver disminuït la seua activitat sexual va ser molt similar (38%) als qui la van incrementar (35,5%). Els homes van tendir a augmentar-la i les dones a disminuir-la.

Les principals raons de la disminució de l'activitat sexual van ser les preocupacions, estrès, falta de desig, falta de privacitat, no poder estar amb la parella o estar tancat a casa. Aquesta disminució de l'activitat sexual va produir en molts casos irritabilitat (24,6%), malestar psicològic (22,4%), increment de les fantasies sexuals (17%) i conflictes amb la parella (11,5%).

Per contra, les principals raons de l'increment de l'activitat sexual van ser l'augment del desig, la cerca de relaxació, distraure's de l'avorriment, dedicar més temps a la parella o reduir l'ansietat. Aquest increment de l'activitat sexual va ajudar en molts casos a estar més relaxat (45%) o amb millor estat d'ànim (41%).