Recuperem la sanitat

per Cristian Veses

Tribuna

Recuperem la sanitat
Recuperem la sanitat

Si creus en el periodisme independent i en valencià, agermana't a La Veu. A més ara podràs desgravar-te fins el 100% de la teua aportació. Informa't ací.

Si una solució no convenç ningú, ja no és solució sinó un problema. La proposta d’empresa pública de salut proposada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, finalment sols comptava amb el suport del partit que la dirigeix. Una iniciativa que més enllà del propòsit que tenia, ha posat damunt la taula la utilitat que pot tindre el sector públic instrumental per a la gestió de serveis no sanitaris dins de la sanitat pública valenciana.

Per altra banda, la prestació de serveis sanitaris i la gestió directa dels departaments de salut —d’hospitals i centres de salut— ja ha quedat blindada en la sentència del Tribunal Suprem del darrer 1 de juliol, la qual crea doctrina i esdevé la «via valenciana» de les desprivatitzacions sanitàries iniciada amb la reversió de l’hospital d’Alzira. És més, judicialment la sentència certifica la millor gestió quan aquesta es fa directa des de l’àmbit públic i de manera concreta s’obté més qualitat en l’assistència, millor despesa farmacèutica i una gestió més transparent.

Per tant, identificats serveis essencials per al correcte funcionament de la sanitat com la neteja, el manteniment, electromedicina o el transport sanitari urgent i no urgent, i que actualment i des de fa dècades han estat objecte de contractes amb empreses privades, caldrà buscar la via per la qual es puga materialitzar el principi rector d’eficàcia que ha de guiar-nos quan defensem els serveis públics. Per posar un exemple, un dels importants. El transport sanitari es va licitar durant el 2017, i es va formalitzar finalment amb el contratista a març del 2018 per un import de 226.644.096,12€. Simplificant per a entendre en números quants diners d’aquest contracte de quasi 227 milions d’euros es podrien estalviar, per a reinvertir en el sistema, podem agafar les dades que la mateixa conselleria admet en la memòria econòmica que acompanyava el decret-llei de creació de l’empresa pública de salut. Per exemple, en l’apartat de radiologia el seu cost externalitzat és de 49 milions d’euros, i amb la gestió pública descendeix a 21 milions d’euros. S'obté així una reducció del 57% donant el mateix servei (tot i que per altres motius que per extensió no procedeix exposar ací, la radiologia també s’ha de gestionar de manera directa). Si utilitzem la mateixa proporció en el cas del transport sanitari, l’estalvi ascendiria a 129 milions d’euros que, tal volta, es podrien invertir en una millor cobertura de SAMU, o en millores tecnològiques per a reduir el temps de resposta. En qualsevol cas, un món d’oportunitats que milloren les prestacions que rep la ciutadania.

Si volem de veres una sanitat forta, pública i cohesionada, hem de posar també el focus sobre els serveis, que no sent de caire sanitari, també són indispensable per a la prestació de l’assistència sanitària. La neteja i el manteniment dels centres sanitaris, l’electromedicina que s’encarrega de la reparació dels aparells mèdics i el servei d’ambulàncies per al transport sanitari urgent i no urgent fan una suma de centenars de milions d’euros. La seua gestió pública permetria fer-los més eficients i reinvertir per a la seua millora, i repercutint finalment en una millor sanitat per a totes i tots els valencians creant vertaderament una «via valenciana».