Escola Valenciana reclama la implementació del programa d’immersió lingüística als centres d'ensenyament

L'entitat presenta a la Conselleria un informe amb els 61 IES que no garanteixen la continuïtat en l’aplicació del PEPLI de Primària a Secundària

per NLV

Llengua

Escola Valenciana reclama la implementació del programa d’immersió lingüística als centres d'ensenyament
Escola Valenciana reclama la implementació del programa d’immersió lingüística als centres d'ensenyament

Si creus en el periodisme independent i en valencià, agermana't a La Veu. A més ara podràs desgravar-te fins el 100% de la teua aportació. Informa't ací.

Escola Valenciana ha presentat aquest divendres a la Conselleria d'Educació un informe en què analitza l’aplicació de la Llei de Plurilingüisme als instituts el pròxim curs. En el document, hi apareixen els 61 centres en els quals l’ensenyament en valencià no està garantit a conseqüència de l’aplicació del PEPLI en Secundària. Entre les propostes per millorar l'aplicació del PEPLI, l'entitat reclama «la implementació als centres del programa d’immersió lingüística, que és el programa que millor respon a les necessitats de l’alumnat no valencianoparlant».

En la reunió han participat per part d'Escola Valenciana el president, Natxo Badenes; en representació de la comissió d’educació, Mireia Soriano, i el gerent, Francesc Felipe. Per part de la Conselleria, hi ha assistit la directora general d'Innovació Educativa i Ordenació, Margarida Castellano; la subdirectora general d’Ordenació, Elsa Vilalta; el cap de gabinet de la Conselleria d’Educació, Facund Puig; la cap de servei d'educació plurilingüisme, Àurea García, i el cap de serveis d avaluació i estudis, Roberto Romero.

Escola Valenciana i la Conselleria d’Educació han acordat mantindre una segona reunió per estudiar les dades i proposar mesures. A més, Escola Valenciana ha anunciat que iniciarà una ronda de reunions amb els centres educatius a partir de setembre, que servirà per a acompanyar aquests centres i assegurar una major competència plurilingüe en l’alumnat. L’entitat ha informat que estarà al costat de les famílies i les comunitats educatives per garantir la continuïtat de l’ensenyament en valencià.

Mesures per millorar l’aplicació del PEPLI als instituts

Escola Valenciana ha preparat una bateria de mesures que milloraran l’aplicació del PEPLI als instituts. L’entitat insisteix que el procediment d’elaboració, aprovació i autorització del Projecte Lingüístic de Centre (PLC) s’ha d’ajustar a criteris de «coherència en els diferents nivells educatius i etapes». Per tant, «la Conselleria ha de garantir que els IES planifiquen un PLC de continuïtat amb relació als centres d’educació infantil i primària adscrits que apliquen càrrega lectiva major o igual al 50% en valencià». És a dir, «ha d’estar garantida la continuïtat dels programes lingüístics dels centres d’infantil i primària que vehiculen el 50% o més del temps curricular en valencià».

En el cas d’aprovació i autorització de possibles programes experimentals, l'entitat demana que «estiguen subjectes a l’assoliment de les competències plurilingües i interculturals fixades i garantir l’adquisició dels objectius del programa plurilingüe i intercultural». En aquest sentit, reclama «la implementació als centres del programa d’immersió lingüística».

Pel que fa a l’ús vehicular de les llengües, demana que «s’aplique el Principi d’inclusió educativa, és a dir, que els centres educatius apliquen la mateixa distribució de temps curricular en cadascuna de les llengües vehiculars a tot l’alumnat del mateix curs o aquells que s’hi ajusten al màxim».

L’entitat cívica demana que la Conselleria «dote de professorat addicional per garantir la implantació efectiva del PEPLI» i  que «s’implemente la figura de la persona coordinadora d’educació plurilingüe». A més, la Conselleria «ha d’establir els plans específics de formació del professorat necessaris per a garantir el correcte desenvolupament dels programes plurilingües». D’altra banda, «ha d’incrementar la plantilla d’assessor d’educació plurilingüe per  garantir les tasques de supervisió, millora i acompanyament dels programes».

Pel que fa a la supervisió dels PLC, «la Conselleria ha de facilitar instruments de verificació per a l’avaluació interna, és a dir, l’avaluació dels resultats i del procés d’aplicació del PLC per part dels centres educatius». També «ha d’elaborar i implementar instruments de verificació per a l’avaluació externa». A més, demana que «les intervencions per garantir el correcte desenvolupament, seguiment i millora dels projectes lingüístics consten al pla general d’actuació anual (PGAA) de la inspecció d’educació».

Finalment, Escola Valenciana sol·licita que, «amb caràcter anual, la Conselleria establisca un pla d’actuació que promoga les modificacions necessàries dels PLC d’aquells centres educatius que no tenen garantit l’assoliment de les competències plurilingües i interculturals fixades» i insisteix que la Conselleria «promoga les modificacions necessàries en la Llei de plurilingüisme d’acord amb les barreres a l’aprenentatge plurilingüe detectades».