Tal dia com hui del 2001 es va constituir l'Acadèmia Valenciana de la Llengua

per NLV

Efemèrides

Tal dia com hui del 2001 es va constituir l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a les Corts
Tal dia com hui del 2001 es va constituir l'Acadèmia Valenciana de la Llengua a les Corts

Si creus en el periodisme independent i en valencià, agermana't a La Veu. A més ara podràs desgravar-te fins el 100% de la teua aportació. Informa't ací.

El 23 de juliol del 2001 es va constituir l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, tot i que es va crear per llei el 16 de setembre del 1998. Fruit d’un acord polític, aquell estiu es van nomenar vint-i-un acadèmics procedents de diferents sensibilitats amb el repte de construir un referent lingüístic i despolititzar la llengua.

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) és la institució de caràcter públic de la Generalitat Valenciana que té per funció determinar i elaborar, si és el cas, la normativa lingüística del valencià. Com a tal, és responsable d'elaborar el Diccionari Normatiu Valencià (DNV), entre altres tasques. Amb la reforma de l'Estatut d'Autonomia del 2006, l'AVL va quedar reconeguda com l'únic organisme competent en la regulació del valencià, així com una de les institucions estatutàries valencianes, quedant adscrita a Presidència, per la qual cosa té personalitat jurídica pròpia i exerceix les seues funcions amb autonomia orgànica, funcional i pressupostària per garantir la seua objectivitat i independència, encara que se li atribueixen certes dependències del poder polític mitjançant els seus representants. 

Les decisions de l'AVL, en l'exercici de les funcions que li corresponen, han de respectar-les totes les institucions de la Generalitat, així com el conjunt d'administracions públiques, el sistema educatiu i els mitjans de comunicació, entitats, organismes i empreses de titularitat pública o que compten amb finançament públic amb seu al País Valencià. Els vint-i-un acadèmics s'ocupen de la gramàtica, la lexicografia, l'onomàstica, el foment de l'ús de la llengua, la documentació lingüística i literària, l'assessorament lingüístic i les publicacions. 

Després dels primers quinze anys de l'elecció, l'AVL va procedir, per cooptació dels seus membres, a la renovació d'un terç dels acadèmics. Posteriorment, cada cinc anys es procedeix de la mateixa manera a la renovació d'un altre terç dels inicialment elegits o els seus substituts. El terç restant es renova cinc anys després de la segona renovació pel mateix procediment, i així successivament cada cinc anys. 

L'AVL té la seu al monestir de Sant Miquel dels Reis, on també s’ubica la Biblioteca Valenciana, encara que pot tindre altres seus territorials o celebrar sessions en qualsevol municipi del País Valencià.

En aplicació de la Llei de Paritat aprovada per les Corts l'octubre del 2017, en la inauguració del curs acadèmic 2020-2021 es va anunciar que es procediria a la renovació dels membres de la institució, un terç dels 21 acadèmics, dels quals –com la llei indica– «necessàriament seran 7 dones, fet que comportarà la paritat». L'elecció de les set noves acadèmiques es va materialitzar el 12 de març del 2021 i va comportar la renúncia del mateix nombre d'acadèmics, decisió que s'havia pres per sorteig el mes de desembre. L'Acadèmia va quedar constituïda amb deu dones i onze homes i les noves acadèmiques van prendre possessió dels càrrecs el 16 de juny del 2021.

 

Fonts: Acadèmia Valenciana de la Llengua /  «L’Acadèmia Valenciana de la Llengua compleix vint anys», À Punt, 2021 / Viquipèdia