Finalitzen les obres per realçar el monument funerari romà de Sagunt

L'existència de les restes ja va ser assenyalada el 1888 pel cronista Chabret i el 1963 va ser objecte d'una prospecció pel Centre Arqueològic Saguntí

per NLV / EP

Territori, Cultura

Finalitzen les obres per realçar el monument funerari romà de Sagunt
Finalitzen les obres per realçar el monument funerari romà de Sagunt

Si creus en el periodisme independent i en valencià, agermana't a La Veu. A més ara podràs desgravar-te fins el 100% de la teua aportació. Informa't ací.

L'Ajuntament de Sagunt (el Camp de Morvedre) ha finalitzat l'actuació arqueològica per realçar el monument funerari romà situat al costat del CEIP José Romeu, que queda pendent d'una segona fase per instal·lar una passarel·la i deixar-lo visitable per les dues cares.

Existeixen diversos estudis sobre aquestes restes monumentals, i encara que recentment han sorgit hipòtesis diverses sobre la seua funcionalitat, tradicionalment s'han interpretat com un possible sepulcre, mausoleu o monument funerari d'època romana, emmarcat en la necròpoli oriental de la ciutat. Encara que no existeix cap dada definitiva quant a la composició arquitectònica i cronologia, constitueixen un exponent del grau de monumentalitat aconseguit a Saguntum.

L'existència de les restes ja va ser assenyalada el 1888 pel cronista Chabret i el 1963 va ser objecte d'una prospecció per part de Facundo Roca i el Centre Arqueològic Saguntí.

Els treballs s'han basat en l'excavació, seguiment arqueològic, ampliació de la zona, col·locació d'un panell informatiu i aplicació d'un tractament curatiu per eliminar microorganismes, eliminació de morters de ciment i eliminació de grafitis, entre d'altres.

S'han desmuntat els murs perimetrals existents, s'han excavat manualment les rases previstes per a la fonamentació dels nous murs de formigó, s'ha excavat al voltant de les restes monumentals i s'ha dut a terme la neteja d'aquestes restes.

Aquesta actuació ha permés delimitar l'excavació efectuada en el sector nord-est en els anys 60 per part del Centre Arqueològic Saguntí i comprovar l'existència d'una potent fonamentació en opuscaementecium, ja localitzada en el moment, sobre la qual s'assenten les restes monumentals.

El resultat de la intervenció arqueològica mostra l'envergadura del monument, amb una fonamentació consistent en grans pedres calcàries en la seua base que es recolzen en una gran llosa construïda en opus caementicium.

Segona fase

El regidor de Patrimoni Històric, Guillermo Sampedro, ha explicat que el consistori està pendent d'una segona fase. «Són xicotetes intervencions, però ens permeten donar a conéixer millor el nostre patrimoni cultural», ha indicat.

D'altra banda, l'ampliació de l'àrea de l'excavació ha permés «desencaixonar» la peça, ja que el monument funerari es trobava encaixat a causa de la proximitat dels murs que l'envolten.

En aquest sentit, l'ampliació de l'excavació ha permés efectuar una prospecció de l'entorn del monument que fins ara no s'havia fet, que permet evidenciar l'existència de restes arqueològiques.

A més, al monument se li ha aplicat tractament curatiu per eliminar microorganismes, morters de ciment i grafitis. També s'ha substituït el clos que envoltava el monument per millorar la visibilitat i s'ha materialitzat el perímetre de l'excavació amb un mur de formigó armat.

Així mateix, el fons de l'excavació s'ha omplit d'una capa de grava de pedra calcària i, d'altra banda, s'ha col·locat un panell informatiu exterior.