El pressupost de la Generalitat del 2022 incorpora la participació ciutadana i s'adapta als fons de la UE

L'ordre d'elaboració estableix que les polítiques de l'any vinent han d'enfortir els serveis públics i donar suport a la recuperació econòmica i social

per NLV

Política

El pressupost de la Generalitat del 2022 incorpora la participació ciutadana i s'adapta als fons de la UE
El pressupost de la Generalitat del 2022 incorpora la participació ciutadana i s'adapta als fons de la UE

Si creus en el periodisme independent i en valencià, agermana't a La Veu. A més ara podràs desgravar-te fins el 100% de la teua aportació. Informa't ací.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), ha publicat aquest divendres l'ordre d'elaboració dels comptes de la Generalitat del pròxim exercici 2022, que ve marcada per dues novetats. Així, s'incorpora per primera vegada en la història de la Generalitat un projecte pilot d'elaboració participativa del pressupost i s'adapta l'estructura dels comptes per recollir els fons europeus del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

L'ordre d'elaboració estableix també que les polítiques pressupostàries del 2022 han de dirigir-se de manera prioritària a continuar amb l'enfortiment dels serveis públics i a fer costat a la recuperació econòmica i social, aprofitant l'oportunitat derivada dels instruments comunitaris de finançament Next Generation EU.

Aquest finançament permetrà continuar amb el desenvolupament i compliment dels objectius establits en l'acord «Alcem-nos» i de les mitjanes contemplades en l'acord de legislatura del Botànic 2, potenciant la transformació del model productiu, la creació d'ocupació, les polítiques educatives, sanitàries i socials i la lluita contra l'exclusió social.

Pressupostos participatius

L'ordre d'elaboració estableix la posada en marxa, per primera vegada en la Generalitat, del projecte pilot d'elaboració participativa del pressupost, complint així amb la Resolució de 25 de setembre de 2020 de les Corts, en la qual es va instar el Consell a posar en marxa i coordinar de manera transversal els primers pressupostos participatius autonòmics. Així, s'identifiquen tant les comissions com els òrgans participants en el procés d'elaboració pressupostària.

En concret, la Secretaria Autonòmica de Participació i Transparència serà l'encarregada d'elaborar l'informe relatiu a les propostes ciutadanes derivades del procés de participació, que hauran d'incorporar-se en el pressupost de 2022, d'acord amb la disponibilitat pressupostària destinada a la decisió ciutadana.

Fons europeus

L'ordre d'elaboració del pressupost de la Generalitat de 2022 també estableix l'estructura necessària i el procediment formal per a pressupostar els fons europeus que es rebran del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Així, es crea dins de cadascuna de les seccions pressupostàries, que es corresponen amb les conselleries, un servei específic que recollirà les despeses destinades a les actuacions finançades amb aquests fons, i la identificació concreta de les partides d'ingressos corresponents.

Els fons europeus tenen com a finalitat facilitar la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió social i territorial, i la igualtat de gènere. El Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR) marcarà a mitjà i llarg termini, a través d'importants reformes i inversions, la senda del futur desenvolupament econòmic.

Prioritats de despesa

L'elaboració del pressupost del 2022 també estableix, igual que en anys anteriors, que la despesa haurà de prioritzar-se d'acord amb els objectius perseguits, sent necessària una revisió de totes les partides i evitant creixements no justificats, a fi d'orientar els recursos disponibles cap al procés de recuperació econòmica i social.

En aquest marc, el Consell d'acord amb les previsions d'ingressos establirà el marc de les disponibilitats pressupostàries resultants del sostre de despesa, i determinarà les prioritats i, en conseqüència, el límit de despesa no financera coherent amb les previsions fiscals i els objectius assenyalats per a les comunitats autònomes, d'acord amb el que es preveu en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril.

L'ordre d'elaboració del pressupost de la Generalitat recorda que els comptes arranquen, un any més, sense que haja tingut lloc la revisió del sistema de finançament de les comunitats autònomes, aprovat el 2009 i caducat el 2014, i emfatitza que l'actual model no garanteix el principi constitucional de suficiència financera per al País Valencià.

Perspectiva de gènere, infància i adolescència

Així mateix, l'ordre d'elaboració dels comptes recull la incorporació de la perspectiva de gènere en els pressupostos amb un procés de millora de coordinació i procediment respecte a exercicis anteriors, en l'elaboració de l'informe d'impacte de gènere en els pressupostos de la Generalitat.

La integració de la perspectiva de gènere en els pressupostos, suposa avaluar els programes i processos pressupostaris tenint en compte les igualtats entre els sexes i reassignar els recursos d'una manera més equilibrada si fóra necessari. El pressupost es converteix així, en un instrument fonamental per a aplicar la transversalitat de gènere al conjunt de polítiques públiques desenvolupades per la Generalitat.

Alhora, el projecte de llei de pressupostos per al 2022 inclourà un informe d'impacte en la infància i adolescència, en compliment del mandat de la Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la infància i l'adolescència.