Dedicar molt de temps a les activitats sedentàries augmenta el risc d'ictus, segons un estudi

Els investigadors recomanen que els adults facen almenys 150 minuts d'activitat física d'intensitat moderada a la setmana

per NLV

Societat

Dedicar molt de temps a les activitats sedentàries augmenta el risc d'ictus
Dedicar molt de temps a les activitats sedentàries augmenta el risc d'ictus

Si creus en el periodisme independent i en valencià, agermana't a La Veu. A més ara podràs desgravar-te fins el 100% de la teua aportació. Informa't ací

Els adults menors de seixanta anys que dediquen molt de temps a l'oci sedentari —que inclou l'ús de l'ordinador, la televisió o la lectura— i poca activitat física, tenen un major risc d'accident cerebrovascular que les persones que són més actives físicament, segons una nova investigació publicada en Stroke, una revista de l'Associació Americana de l'Ictus.

Segons les estadístiques d'aquesta entitat, els adults estatunidencs passen una mitjana de 10,5 hores al dia connectats a mitjans de comunicació com ara telèfons intel·ligents, ordinadors o la televisió. Els que més temps hi passen connectats tenen entre 50 i 64 anys, una mitjana semblant a la de molts altres països.

Les dades també indiquen que les morts relacionades amb l'ictus van disminuir el 2010 entre els adults de seixanta-cinc anys o més. No obstant això, la mort per ictus sembla estar augmentant entre els adults més joves, de 35 a 64 anys, i ha passat de 14,7 per cada 100.000 adults el 2010 a 15,4 per cada 100.000 el 2016.

Investigacions anteriors suggereixen que com més temps passen els adults en el sedentarisme, major serà el seu risc de patir malalties cardiovasculars, incloent-hi l'ictus, i que quasi 9 de cada 10 ictus podrien atribuir-se a factors de risc modificables, com ara les conductes sedentàries.

«El temps de sedentarisme està augmentant —afirma l'autor de l'estudi, el doctor Raeu A. Joundi, membre del departament de neurociències clíniques de la Facultat de Medicina Cumming de la Universitat de Calgary, Canadà—. El temps sedentari és la duració de les activitats despertes que es fan asseguts o tombats. El temps sedentari d'oci és específic de les activitats sedentàries fetes mentre no es treballa».

Joundy adverteix que «és important saber si una quantitat elevada de temps sedentari pot provocar un ictus en individus joves, ja que un ictus pot causar una mort prematura o perjudicar significativament la funció i la qualitat de vida».

En aquest estudi, els investigadors van revisar la informació sobre la salut i l'estil de vida de 143.000 adults sense accidents cerebrovasculars, malalties cardíaques o càncer anteriors que van participar en l'Enquesta de Salut de la Comunitat Canadenca els anys 2000, 2003, 2005 i 2007-2012. Els investigadors van seguir els participants durant una mitjana de 9,4 anys (fins al 31 de desembre del 2017) i van identificar els accidents cerebrovasculars a través dels vincles amb els registres hospitalaris.

Van revisar la quantitat de temps que passaven cada dia en activitats sedentàries d'oci (hores passades en l'ordinador, llegint i veient la televisió) i les van dividir en categories de menys de quatre hores al dia; de quatre a menys de sis hores al dia; de sis a menys de huit hores al dia, i huit hores o més al dia.

També van dividir l'activitat física en quartils, o quatre categories iguals, on el quartil més baix era el menys actiu físicament i equivalia a fer una passejada de 10 minuts o menys al dia. «Un passeig de 10 minuts o menys al dia és menys de la meitat del que recomanen les directrius d'activitat física de l'Associació Americana del Cor», assenyala Joundi.

L'Associació Americana del Cor recomana que els adults facen almenys 150 minuts, o 2,5 hores, d'activitat física d'intensitat moderada a la setmana.

Segons l'anàlisi dels participants en l'estudi, durant el període de seguiment, una mitjana de 9,4 anys, es van produir 2.965 accidents cerebrovasculars. Quasi el 90% d'ells van ser accidents cerebrovasculars isquèmics, el tipus d'accident cerebrovascular més comú, que es produeix quan s'obstrueix un vas que subministra sang al cervell.

La mitjana de temps sedentari diari entre tots els participants va ser de 4,08 hores. Les persones de 60 anys o menys tenien una mitjana de temps d'oci sedentari de 3,9 hores al dia. La mitjana de temps sedentari d'oci diari va ser de 4,4 hores per als adults de 60 a 79 anys, i de 4,3 hores per als de 80 anys o més.

Els adults de 60 anys o menys que feien poca activitat física i declaraven huit o més hores de temps d'oci sedentari al dia tenien un risc 4,2 vegades major de patir un ictus en comparació amb els que declaraven menys de quatre hores de temps d'oci sedentari al dia.

El grup més inactiu -els que van declarar huit o més hores de temps sedentari i poca activitat física- tenia un risc 7 vegades major de patir un ictus en comparació amb els que van declarar menys de quatre hores de temps sedentari al dia i majors nivells d'activitat física.

«Els adults de seixanta anys o menys han de ser conscients que un temps de sedentarisme molt elevat amb poc de temps d'activitat física, pot tindre efectes adversos per a la salut, que inclouen un major risc d'ictus», apunta Joundi. L'activitat física exerceix un paper molt important, ja que redueix el temps real de sedentarisme i també sembla disminuir l'impacte negatiu de l'excés de temps sedentari».

Assenyala que «les recomanacions dels metges i les polítiques de salut pública haurien de posar l'accent en l'augment de l'activitat física i la reducció del temps de sedentarisme entre els adults joves, en combinació amb altres hàbits saludables, per a reduir els riscos d'esdeveniments cardiovasculars i d'accidents cerebrovasculars».