Dia 12 de desembre del 2021. Salvem l'atenció primària i comunitària del País Valencià

per Marea Blanca País Valencià Comarques del Sud

Veus

Dia 12 de desembre del 2021. Salvem l'atenció primària i comunitària del País Valencià
Dia 12 de desembre del 2021. Salvem l'atenció primària i comunitària del País Valencià

Si creus en el periodisme independent i en valencià, agermana't a La Veu. A més, ara podràs desgravar-te fins el 100% de la teua aportació. Informa't ací

L'atenció primària de la salut representa el primer nivell de contacte de les persones, les famílies i la comunitat amb el sistema sanitari públic. És el servei públic bàsic per al control de la salut. D'ací la seua importància.

La Declaració d'Alma-Ata de 1978 va consolidar a escala global aquesta importància amb les nocions que l'atenció primària constitueix la funció central i el nucli principal dels sistemes de salut i que és d'importància cabdal per al desenvolupament social i econòmic general de la comunitat. Aquesta segona funció, derivada de la seua actuació preventiva, es duu a terme en combinació amb l'acció de salut pública, dels serveis socials de base i amb les actuacions socials i polítiques contra la pobresa, l'exclusió i les desigualtats.

L'atenció primària pot atendre un enfocament inclusiu, equitatiu, cost-eficaç i efectiu, entre el 80% i el 90% de les necessitats sanitàries de la gent al llarg de la seua vida.

Aquestes necessitats es veuen afectades especialment durant els períodes de crisi i d'emergència social. Les crisis, com la del 2008 i la de la COVID-19, afecten la salut de la gent treballadora. Durant aquests períodes la inversió en l'APS, per tant, té una rellevància específica, ja que una APS forta permet que el conjunt del sistema de salut siga més resistent, siga més dinàmic en la detecció dels primers signes d'epidèmies i estiga més preparat per a actuar de manera primerenca en resposta als augments i canvis en la demanda de serveis.

En relació amb la pandèmia de la Covid-19, ateses les seues insuficiències de personal, la primària va haver de fer un esforç més que significatiu per a donar resposta al control de la pandèmia i ja més tard ha estat fonamental per al procés de vacunació.

D'altra banda, amb les dades dels estats de la Unió Europea dels 15 de finals d'agost del 2021, podem dir que com més gran va ser la inversió d'un estat en atenció primària menor n'ha estat la mortalitat per la Covid. Unes dades que actualitzen la importància de l'atenció primària.

Per a l'Atenció Primària i Comunitària al nostre país, Marea Blanca País Valencià Comarques del Sud dona suport a les propostes següents:

- Més inversió: el 20% de la inversió sanitària total, amb un augment d'aquesta del 6,3 al 7,5% del PIB.

- Una ràtio de 1.300 targetes per professional.

- Contractes estables

- Participació ciutadana als centres de salut

Finalment, cal assenyalar que el govern valencià ha fet un cert esforç en la inversió sanitària en relació amb el fet que s'ha fet en altres territoris de l'estat. No obstant això, el nostre nivell de partida era molt baix i les barreres per al finançament eren i continuen sent importants. El País Valencià és un país pobre dins de l'estat i dins de la UE. Malgrat això, el seu finançament que, en mancar d'una hisenda pròpia, depén de l'estat central, sempre ha tingut un finançament per sota de la mitjana, la qual cosa ha suposat haver de recórrer als préstecs i a l'endeutament públic. Les crisis han agreujat aquesta situació i en l'actualitat el pagament anual pel servei del deute és pràcticament igual al del pressupost destinat a la sanitat.

Poder salvar l'atenció primària i comunitària significa poder acabar amb l'infrafinançament, la cancel·lació del deute amb una auditoria ciutadana i dotar-se d'una hisenda valenciana.