Necessitem un Pla Hidrològic millor! (i 2)

per Pedro Domínguez Gento

Veus

Necessitem un Pla Hidrològic millor! (i 2)
Necessitem un Pla Hidrològic millor! (i 2)

Si creus en el periodisme independent i en valencià, agermana't a La Veu. A més, ara podràs desgravar-te fins el 100% de la teua aportació. Informa't ací

El Xúquer, els seus afluents, l’Albufera, el Túria i tota aquesta conca en general patixen problemes crònics molt importants: sobreexplotació, contaminació, formigonat, espècies invasores, etc. En l'article anterior analitzàvem els dos primers i en este continuarem amb els següents.

Formigonat

Molts trams dels nostres rius estan emparedats amb formigó i ja no són rius sinó simples i pobres canals, tal com ocorre amb bons trossos del Barxeta, el Casella, el Magre, el Xúquer, el Túria, etc. I els seus ecosistemes encara són més castigats amb nombrosos pantans, ponts i assuts que els constrenyixen i desnaturalitzen.

Menció especial mereix el cas del Xúquer al seu pas per Alzira, la ciutat que va nàixer en l'illa fluvial rodejada per un meandre totalment tancat i que durant el franquisme fou soterrat baix l'asfalt i el formigó, convertint-lo en amples avingudes flanquejades per llargues fileres d'edificis de déu o més plantes d'altura. El riu, la natura, la història i els riberencs perdérem, però uns pocs membres locals del règim es feren milionaris.

Quelcom semblant es pot dir del Túria, que va ser liquidat completament en la seua part final i traslladat a un nou llit enterament canalitzat de formigó i pedres, sempre sec; el riu fou expulsat de la ciutat que va nàixer gràcies a ell, en les terres de la seua desembocadura. I encara sort que ecologistes i veïns no deixaren que feren després una autovia pel llit vell, com volien especuladors i constructors, si no hui no existiria el parc urbà més gran i bonic de tot València...

Alguns encara volen més formigó pels rius de la conca, tot el contrari del que estan fent a les ciutats més avançades, on renaturalitzen els rius per a millorar l'entorn, recuperar part dels boscos de ribera i donar més qualitat de vida a la ciutadania. A proposta d'Ecologistes en Acció, durant la passada legislatura es va renaturalitzar el Manzanares al seu pas per Madrid i amb prou d'èxit perquè ara servix de referència per a renaturalitzar altres trams del mateix riu i altres rius com el Genil, Oro, Besós, Castaños, Isuela...

Altres problemes: espècies invasores, domini públic...

Dissortadament, la conca del Xúquer encara té més problemes importants, com la proliferació d'espècies invasores, tant de fauna (carranc americà, tortuga de Florida, clòtxina zebra, caragol poma, etc.), com de flora (canyes, paleres, piteres, iuca, ailant, plomers, fals miraguano, bandereta espanyola, etc.), que encara empobrixen més els nostres ecosistemes.

O la manca de respecte generalitzat sobre el domini públic hidràulic, que fa que sovint es llaure o es construïsca pràcticament fins a la mateixa vora de l'aigua, com podem vore a l'Estany de Cullera i d'altres llocs.

Per tot això, ara que el nou PHX està obert a participació pública (fins al 22 de desembre), nosaltres hem presentat 42 al·legacions, de les quals les més rellevants són aquestes:

1- Iniciar els tràmits i els informes pertinents per a declarar l'aqüífer de la Manxa Oriental sobreexplotat, en risc de no assolir el bon estat quantitatiu, amb la limitació de les extraccions i l'aprovació d'un pla de recuperació de l'aqüífer.
2- Reduir a un màxim de 220 hm³/any l'assignació per als regadius de la Manxa Oriental.
4- Revisar els cabals ecològics de tota la conca, especialment els del Baix Xúquer, que forma part de la Xarxa Natura 2000, amb un augment substancial d'aquests, especialment dels cabals mínims que s'han deixat igual que estaven. Aquest augment no pot ser inferior al 10% del cabal en règim natural.
6- Modificar el cabal ecològic a l'Assut de la Marquesa elevant-lo de 0,5 a 1,5 m³/s.
7- Efectuar una restauració ambiental del tram baix del riu Xúquer, igual que als rius Magre, Verd i Albaida.
8- Revisar els cabals ecològics del riu Albaida aigües avall de la presa de Bellús amb un augment substancial dels mateixos perquè no es quede mai sec en cap tram.
10- Garantir el compliment del cabal ecològic establert per tot el riu Magre.
12- Augmentar fins als 250 hm³/any les necessitats hídriques del llac de l'Albufera, dels quals almenys la quarta part (entre 70 i 100 hm³/any) ha de provenir d'una aportació directa d'aigua del Xúquer de bona qualitat com a assignació d'aigua pròpia i no condicionada a la modernització de regadius.
15- Considerar com a prioritàries les actuacions de sanejament i depuració assenyalades al Pla Especial de l'Albufera com a condició imprescindible per poder avançar en la millora de la qualitat del llac.
17- La modernització de regadius ha de comptar amb la realització d'una avaluació ambiental global, d'acord amb la legislació, a més de les avaluacions ambientals necessàries de cada sector.
19- Cal establir una compensació adequada sobre la pèrdua de cabals a l'Albufera, el Xúquer, els aqüífers i les eixides al mar per la modernització dels regadius.
20- S'ha de mantenir la xarxa històrica de séquies en bon estat, naturalitzades i a cel obert, per la seua important funció com a corredors de manteniment de la biodiversitat.
23- Condicionar qualsevol transvasament del Xúquer cap al Vinalopó a la recuperació del bon estat del riu Xúquer i de l'Albufera. Cal afegir-ho a l'article 20.b.6 de la Normativa.
25- Suprimir la previsió de la construcció de la presa de Montesa tant de l'Estudi Ambiental Estratègic com del Programa de Mesures.
26. El nou PHX ha d'assumir la necessitat de reduir el dèficit a 0 per a evitar que arribem a quedar-nos sense aigua suficient per als cabals ecològics, per a beure i per als regadius tradicionals. Per impopular que siga la mesura, cal començar a tancar els últims pous il·legals que s'han anat fent per tota la conca, especialment els grans, fins a estalviar uns 50 hm³ cada any, de manera que en acabar el període 2022-27 ja no hi haja cap dèficit.
28. Cal controlar periòdicament els contaminants, publicar les anàlisis de cada tram en la respectiva comarca perquè tothom conega la qualitat de les seues aigües i aplicar la llei i el principi de qui contamina paga als responsables.
29. S'ha d'esbrinar d'on procedixen els plaguicides prohibits detectats al Xúquer i aplicar la llei als delinqüents locals, importadors i fabricants.
31. Cal posar en marxa un pla per reduir l'ús de plaguicides, tal com ho han fet ja a França i Dinamarca. La CHX ha de reclamar-lo al Ministeri i les Conselleries Agràries.
32. Però sobretot cal transformar l'insostenible sistema agrari actual, incloent-hi els magatzems comercialitzadors, en un sistema agroecològic que no utilitze cap plaguicida ni adob químics. El PHX ha de fomentar l'Agricultura Ecològica per tota la conca.
33. L'àrea del domini hidràulic de policia, de 100 m al voltant dels rius, llacs i pous hauria d'estar realment protegida i, per tant, declarada com a zona natural o de cultiu ecològic.
34. El cas del Barxeta cal solucionar-lo definitivament trobant el contaminador i aplicant-li la llei amb contundència. S'ha d'agilitzar la presa de mostres i fer-la el mateix dia que es denuncie que hi ha contaminació.
35. El PHX no permetrà formigonar més els llits o laterals dels rius i llacunes de la conca.
36. Així mateix, tindrà com a objectiu renaturalitzar tots els rius i llacunes de la conca.
37. La CHX, en col·laboració amb l'Ajuntament de València, farà el necessari en aquest Pla per a recuperar l'històric tram final del Túria, de manera que puga desembocar a la Mediterrània amb 1 m³/s, sense llevar-li eixe cabal al Xúquer.
38. Paral·lelament, el Pla inclourà mesures per a ajudar a resoldre problemes com l'erosió/desertificació i les inundacions repoblant amb espècies autòctones mediterrànies i tècniques de mínim impacte a les muntanyes de la conca amb menys cobertura vegetal i que no poden recuperar-se sols. Això ajudarà també a lluitar contra l'emergència climàtica.
41. El PHX fomentarà l'Educació Ambiental per la conca, perquè els habitants coneguen millor els rius, gaudisquen d'ells i els cuiden.
42. En eixe sentit, demanem que el PHX reconega la conveniència d'acabar el Camí del Xúquer que permetrà recórrer a peu o en bici aquest riu des del naixement fins a la desembocadura. El 90% són camins, motes i malecons ja existents, sols queden per fer o condicionar 3 trams relativament curts, que haurien de completar-se com més aviat millor.