El Retaule de Santa Caterina, de Joan Reixac, a Vilafermosa del Riu

per NLV

Tresors del País Valencià

El Retaule de Santa Caterina, de Joan Reixac, a Vilafermosa del Riu
El Retaule de Santa Caterina, de Joan Reixac, a Vilafermosa del Riu

El Retaule de Santa Caterina Màrtir va ser pintat per Joan Reixac el 1448 i es conserva a l’església parroquial de la Nativitat de la Mare de Déu de Vilafermosa del Riu (l’Alt Millars), on hi ha un conjunt important de pintura gòtica.

Està compost de tres carres i setze taules, separades per pilastres petites rematades amb pinacles. Santa Caterina apareix a la taula central i, sobre aquesta, en vertical, hi l’Adoració dels pastors i el Calvari, a l’espiga. Als carrers laterals, hi figuren escenes de la vida de la titular.

La lectura comença a la part superior esquerra amb les Noces místiques de Santa Caterina i continua amb la Disputa amb els doctors i el Rebuig de l’adoració dels ídols. Després, a la dreta, amb el Martiri de la santa, la Decapitació davant de Maxímí i el Soterrament a la muntanya Sinaí. 

A la predel·la, estan representats d’esquerra a dreta: Sant Joan Baptista, Santa Bàrbara, la Mare de Déu, Crist baró de dolors, Sant Joan Evangelista, Santa Llúcia i Sant Onofre.

És una obra documentada de Joan Reixac (Barcelona, ca. 1411 - València, ca. 1490), un artista destacat de l’època al Regne de València, que va estendre la seua activitat i la seua fama a la resta de la Corona d’Aragó, a partir de la seua independència com a mestre el 1437. Va dur a terme altres obres importants, com ara els retaules de l’Eucaristia(1454) i Sant Martí (1460) de la catedral de Sogorb, el de l’Hospital de Vila-real (1458), o la Visitació i Sant Pere de Morella (ca. 1465).