Aprovat el decret llei omnibus de mesures contra la invasió a Ucraïna

El Consell valida el text definitiu després d’incloure les observacions de l’Advocacia de la Generalitat

per NLV

Territori, Política

Planta fotovoltaica
Planta fotovoltaica | Europa Press

El Consell ha aprovat el text definitiu del Decret Llei de Mesures Urgents en Resposta a l’Emergència Energètica i Econòmica originada per la invasió russa contra Ucraïna després d’incorporar les observacions de l’Advocacia de la Generalitat. Cal recordar que el text anterior va ser aprovat l’1 d’abril però que va quedar sense efecte després d’un seguit d’observacions.

El decret té 36 pàgines i té com a objectius principals «aconseguir la sobirania energètica i ajudar econòmicament les famílies més vulnerables, així com donar suport als sectors industrials i a les empreses més afectades per l’actual context mundial».

La norma ha sigut impulsada de manera transversal des de distintes àrees del Govern valencià, atès que s’han inclòs diverses iniciatives administratives, econòmiques i socials. Al decret llei s’estableixen mesures per a rellançar la creació de noves instal·lacions energètiques renovables, en especial les plantes eòliques i fotovoltaiques, a més d’iniciatives socials per a ajudar a les famílies i persones més vulnerables.

Pel que fa a les mesures socials, es modifica la Llei de Renda Valenciana d’Inclusió, de manera que s’estableix un increment de fins el 30% de la prestació econòmica reconeguda per a sufragar les despeses de lloguer o hipoteca de la vivenda habitual de la persona destinatària de la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI), així com per a garantir l’accés als subministres energètics bàsics, sempre que no es reba cap quantitat pel mateix concepte procedent de qualsevol administració.

Per a les persones destinatàries de la RVI que no tinguen cap despesa relacionada amb l’habitatge, l’increment serà d’un 15% per a garantir els drets energètics, i un import mínim de 50 euros en aquelles unitats de convivència que tingueren ingressos i que no superaren l’import màxim establert per a cada modalitat. L’objectiu és el de garantir els drets energètics de les famílies i les persones afectades.

De la mateixa manera, aquest decret llei simplificaria els procediments administratius i eliminaria traves burocràtiques per a impulsar la instal·lació de plantes d’energia renovables. Es preveu que, amb aquesta nova normativa, es puga arribar a reduir el temps de tramitació en un any, cosa que suposa un avanç per a comptar amb una major capacitat energètica renovable al País Valencià, d’acord amb els objectius mediambientals, energètics i climàtics de la Unió Europea per al 2030.

En l’àmbit de les energies renovables s’estableix, a més, una ocupació per a implantar instal·lacions d’energia renovable del 3% de la superfície del sòl no urbanitzable comú de cada municipi, establint criteris de ponderació amb l’objectiu d’incentivar que les instal·lacions s’ubiquen en terrenys de menor valor agroecològic.

Igualment, es facilita la posada en marxa d’instal·lacions d’energia renovable que ocupen menys de 10 hectàrees incrementant la participació dels ajuntaments encarregats de realitzar els informes pertinents. A més, s’afavoreix la implantació de centrals fotovoltaiques d’iniciativa pública.

D’altra banda, es reforça l’agilització normativa per a les plantes d’energies renovables de menys de 10 MW, que ara tindran una tramitació d’urgència, i s’incorporen també canvis normatius d’agilització per a plantes amb menor capacitat. Igualment, s’afavorirà la instal·lació de plantes públiques de generació d’energia verda als municipis, i s’incorpora la possibilitat de declaració energètica/estratègica per a projectes singulars que puguen ser d’interès econòmic, energètic o ambiental.

El decret llei també inclou mesures de suport econòmic als sectors més afectats per la crisi provocada per la guerra, com ara el del taulell. En aquest sentit, s’agilitzen els tràmits a les explotacions de terrissa industrial pel procediment d’urgència, sempre que el destinatari siga la indústria del País Valencià i durant un període màxim de dos anys.

Alhora, el decret també inclou modificacions normatives que afecten, per exemple, el pla Edificant de construcció i adequació d’infraestructures educatives i que estan relacionades amb l’increment de preus de materials d’obra. Així, s’estableix que, en casos en què el finançament concedit resulte insuficient per a satisfer la revisió excepcional de preus, aquest finançament serà augmentat automàticament amb l’import necessari.

Per últim, pel que fa a les accions del Consell per a l’impuls dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030, es determina que les subvencions podran lliurar-se immediatament, una vegada concedides, fins el 100%, amb caràcter previ a la justificació amb la finalitat d’agilitzar el pagament.