Juristes Valencians convoca una concentració aquest dijous en defensa del Dret Civil Valencià

L’acte tindrà lloc a la plaça de la Mare de Déu de València a les 19.30 h

per NLV

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies i Juristes Valencians han convocat una concentració en suport a la capacitat legislativa de les Corts per aprovar lleis civils, competència que tenen altres sis comunitats autònomes, aquest dijous a les 19.30 h a la plaça de la Mare de Déu de València. 

En l’acte, hi intervindran la presidenta del Consell Valencià de Col·legis d'Advocat, Ángela Coquillat; la presidenta de Tyrius Vicen Alcacer; l'acadèmic de la RACV i catedràtic de Dret Processal de la UV José Bonet; la presidenta de la Confederació Empresarial Valenciana CEV a la província de València, Eva Blasco, al seu torn presidenta d’EVAP; la secretària general de la Intersindical, Beatriu Cardona, i l'advocada i regidora María José Ferrer, entre altres personalitats destacades.

La coordinació serà a càrrec dels periodistes Clara Castelló i Vicent Climent, i la clausura institucional correspondrà al president de les Corts, Enric Morera i el president de l’Associació de Juristes Valencians, José Ramón Xirivella.

Enguany es compleix el 40 aniversari de la recuperació de l'autonomia política després de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia el juliol del 1982, i els representants del municipalisme i de la societat civil s'han compromés a requerir al Congrés l’aprovació urgent de la reforma plantejada per les Corts Valencianes fa ja 2 anys (BOCG 28-2-2020) per recuperar la competència en matèria de dret civil valencià, eina legal de la qual gaudeixen els ciutadans d’altres sis comunitats autònomes per motius històrics.

Des de fa més de 6 anys un llarg llistat d'institucions i col·lectius tan diversos com ara el Col·legi de l'Advocacia de València, l'Ateneu o Lo Rat Penat, la Reial Societat Econòmica d’Amics del País, els cronistes municipals, la Fundació Nexe, CERMI-CV, o la Interagrupació de Falles de València, les mestresses de casa de Tyrius, el col·lectiu LGTB+ Lambda o les associacions de veïns i consumidors, com CAVE-COVA o AVACU, promouen activament la reintegració de la capacitat legislativa com fórmula útil de desenvolupament de drets dels ciutadans previstos en la Constitució, per la seua utilitat per fruir de lleis modernes, pròximes i socials, en relació amb les relacions familiars respecte a fórmules tan esteses com les unions de fet, el règim econòmic del matrimoni, la col·laboració i participació en les labors de la llar familiar, la protecció de les persones amb discapacitat en el grau adequat a la tipologia de la discapacitat, o la possibilitat que les Corts aproven normes successòries que permeten establir una major llibertat de testar que reduïsquen la legítima que fixa el Codi Civil en favor dels hereus forçosos, o causes de desheretament concordes a situacions de desemparament que han patit persones majors o amb discapacitats per part de molts familiars que s'han desatés d'ells com s'ha vist en plena pandèmia.